For Fangers Pårørende (FFP)

Målgruppe

For Fangers Pårørende (FFP) er en landsdekkende støtte- og interesseorganisasjon for pårørende til innsatte eller domfelte som gjennomfører straff i samfunnet. FFP tilbyr også råd og veiledning til personer som gjennom sitt arbeid treffer pårørende til noen som undersøkes for lovbrudd, sitter i fengsel eller på annen måte gjennomfører straff. Vi samarbeider blant annet med Kriminalomsorgen og hjelpeapparatet.

Tilbud

FFP tilbyr råd og støtte på telefon, e-post, chat og gjennom rådgivningssamtaler både digitalt og i våre lokaler i Oslo og Trondheim. Vi kan gi informasjon om lover, regler, rettigheter og muligheter, eller du kan bare prate og fortelle om din situasjon. FFP arrangerer ulike treff og aktiviteter både fysisk og digitalt, samt inviterer til kultur- og ferietilbud. Vi har egne tilbud til barn, unge og familier gjennom FFP Ung. Alle FFPs tilbud er gratis for pårørende.

Du kan ta kontakt med FFP på ulike måter. Du kan ringe, skrive en e-post, avtale videosamtale eller chatte med en av våre rådgivere (chatten er anonym). Du kan også besøke oss i våre lokaler i Oslo og Trondheim, ring på forhånd og avtal møte. Vi har også utviklet informasjonsmateriell som ligger lett tilgjengelig på vår hjemmeside, eller vi kan sende det til deg.

Se alle fyll dagene-tilbud her

Kontakt

Telefon
22 11 41 30
Besøksadresse:
St. Olavs gate 21A
0165 OSLO