Fontenehusene i Oslo

Målgruppe

Fontenehusene i Oslo er arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykisk sykdom. Fontenehusene driver etter er en erfarings- og kunnskapsbasert rehabiliteringsmodell, hvor man gjennom arbeid og relasjoner kan gjenvinne troen på seg selv og oppleve økt mestringsfølelse. For å være på Fontenehusene i Oslo må du være helt rusfri.

Tilbud

Tilbyr en meningsfull hverdag hvor du kan bidra med det du ønsker, bli kjent med nye mennesker og lære nye ting. På Fontenehuset er alt arbeidet man gjør i fellesskap en kilde til å få bedre selvtillit, bygge relasjoner og oppleve mestring. Du kan utvikle deg i eget tempo og få støtte til å nå dine mål.

For å ta i bruk Fontenhuset må du første ringe for å lage en avtale. Da vil et medlem og en ansatt møte deg og gi mer informasjon om hva Fontenehuset er. Dersom du tenker at du vil prøve det ut, vil dere lage en avtale for andre gangs besøk. Du vil også bli møtt andre gang.

Se alle fyll dagene-tilbud her

Kontakt

Telefon
22 99 34 80
Besøksadresse:
Holbergsgate 5
0166 OSLO