Familieklubbene i Norge

Målgruppe

Familieklubbene i Norge er for mennesker som sliter med eget eller andres misbruk av alkohol eller andre rusmidler. Tilbudet er like mye rettet mot pårørende som til den som sliter med en avhengighet.

Tilbud

Et rusfritt lavterskeltilbud hvor man møtes fast én gang i uken og snakker åpent og fortrolig om rusproblemer, enten som bruker eller pårørende. Familieklubbene i Norge er et nettverk hvor hele familien kan delta eller du kan komme alene. Også barn kan delta.

For å komme i kontakt og eventuelt avtale første møte kan du sende en e-post eller ringe. Familieklubbene i Norge legger til rette for én til én-samtaler for nye medlemmer.

Se alle fyll dagene-tilbud her

Kontakt

Telefon
41 68 71 71
E-post
postmaster@familieklubb.no
Besøksadresse:
Torggata 1
0181 OSLO