Det Nytter

Målgruppe

Det Nytter bruker- og pårørendeorganisasjon er en landsomfattende kristen interesseorganisasjon som jobber for å fremme bruker- og pårørendearbeid på individ, gruppe, minoritet, organisasjon, og systemnivå.
Tilbyr ukentlige rusfrie aktiviteter for brukere og for pårørende.

Tilbud

● Ukentlige aktiviteter som selvhjelpsgrupper, for brukere og pårørende
● Billedterapi med kunstterapaut
● Tilbyr individuelle samtaler, oppfølging, livscoaching og nettverksarbeid med likesinnede.
● Sommerleirer, fagdager og kurs.

Det er bare å ringe oss for kontakt. Vi tar gjerne en samtale, eventuelt et møte, for å bli kjent med oss og vårt arbeid før man blir med på en aktivitet, selvhjelpsgruppe.

Les mer på nettsiden til Det Nytter

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Marte Yri
Telefon
Besøksadresse:
Torggata 1
0181 OSLO