Back in the Ring

Målgruppe

Back in the Ring henvender seg til alle som har gått på noen smeller, men ønsker å rette opp kursen og ta tak i livene sine. Lærerne er tidligere rusavhengige, og deres fokus er å bygge et rusfritt fellesskap. Back in the Rings erfaring er at deltagere får et verktøy som gjør dem mer selvstendige i å takle livets mange utfordringer. De har et fellesskap å støtte seg til med mennesker som har gått veien før og vet hva som kreves for å leve rusfrie liv. Yoga gir mestringsfølelse i livet.

Tilbud

Ukentlige yogaklasser for bedre helse, sinnsro og velvære.
Utviklingsseminarer og foredrag, pilegrimsvandring, festivaler, yogalærerutdannelse og mentortrening, arbeidstrening og -praksis m.m.

Man lærer seg å puste i krevende situasjoner, stå i utfordringer, finne stabilitet, styrke og sinnsro, tåle smerte og erkjenne sin egen rastløshet og sårbarhet. Back in the Ring ser at når deltagere øver seg på å møte seg selv bidrar det til økt selvinnsikt, og de får tilbakemeldinger om at større bevissthet rundt pust kan dempe følelser som frykt, uro, angst, aggresjon, rastløshet, depresjon og manglende evne til å fokusere.

Back in the Ring har fadderordning.

Se alle fyll dagene-tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Alexander Medin
Telefon
90 97 88 88
Besøksadresse:
Kristian IV's gate 13
0164