Aktivitetshuset, Bjerke, Kirkens Bymisjon

Målgruppe

Tilbudet er for mennesker bosatte i bydel Bjerke med rusutfodringer.

Tilbud

Tilbudet er for folk i aktiv rus. Vi kan tilby gratis varm lunsj, diverse aktiviteter både innom og utomhus. Diverse fellesturer. Betalt lavterskel gaterydding en gang i uken. Ukentlig trening samt tilgang til trenings og musikk rom.

Veiledning i møte med diverse hjelpeinstanser. Digital assistanse.

Brukere kan ringe og avtale tid for oppmøte, ved behov utom åpningstid.

Se alle fyll dagene-tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Mats Olin
Telefon
97 65 71 45
E-post
matsoskar.olin@bymisjon.no
Besøksadresse:
Refstadveien 100
0589 Oslo