A-larm

Målgruppe

Personer med rusutfordringer og deres pårørende. A-larms aktiviteter er rusfrie, men det er ikke krav til rusfrihet ut over dette.

Tilbud

A-larm har samtalegruppen Kaffepraten på onsdager, og åpen kveld med middag på fredager. De har en likemannsordning hvor personer med rusutfordringer kan bli knyttet opp til en mentor noen timer per uke. A-larm-skolen tilbyr bedre hverdagskurs, mentorkurs og brukerrepresentantkurs. A-larm har også en pårørendetelefon og pårørendesamlinger gjennom året.

Se alle fyll dagene-tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Birgitte Brekke
Telefon
90 64 09 93
Besøksadresse:
Kristian Augusts gate 10