RusFACT

Om RusFACT

FACT (Flexible assertive community treatment) kan oversettes til: fleksibel, aktiv oppsøkende behandling. RusFACT er et tverrfaglig behandlingstilbud for personer over 18 år med rusavhengighet. Formålet med tilbudet er å nå personer som har behov for koordinerte tjenester fra både bydel og spesialisthelsetjeneste, når ordinær ruspoliklinikk og oppfølging fra bydel ikke strekker til.

Behandlingen består av både kommunale tjenester og spesialisthelsetjeneste, og er en del av pakkeforløp i TSB (Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling). Oppfølgingen foregår der den enkelte ønsker å møtes, for eksempel hjemme, gå en tur eller lignende. Behandlingen legger vekt på rusmestring, motivasjon, aktivitet, bedringsprosesser og tilhørighet i lokalsamfunnet.

Teamet er en del av spesialisthelsetjenesten. Alle som ønsker oppfølging fra teamet må derfor henvises til behandling i TSB. Henvisning kan du få fra fastlege, bydel, sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste eller annet helsepersonell som har rett til å henvise til TSB.

RusFACT Oslo Sentrum

Skal gi behandling til personer som er bosatt i Bydel Gamle Oslo og Bydel St. Hanshaugen. Teamet er tilknyttet Lovisenberg Sykehus.

Henvisning sendes til:

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Postboks 4970 Nydalen

0440 Oslo

Henvisning kan også sendes elektronisk via Norsk Helsenett.

Besøksadresse

Kjølberggata 9

0653 Oslo

Telefon: 23 06 03 60

RusFACT Oslo Vest

Gir behandling til personer som bor i Bydel Frogner, Bydel Ullern og Bydel Vestre Aker. Teamet er tilknyttet Diakonhjemmet sykehus.

Henvisning sendes til:

Enhet for Rus og Psykiatri

Diakonhjemmet sykehus

Pb. 23 Vinderen

0319 Oslo

Henvisning kan også sendes elektronisk via Norsk Helsenett.

Besøksadresse

Bygdøy Alle 23

0262 Oslo

Telefon: 23 42 75 70