Psykisk helse

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til deg som bruker. De skal sikre samhandling mellom brukeren, pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene er i bruk fra 1. januar 2019:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon hos Helsedirektoratet, Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Kontaktpersoner i bydelene

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen