Oslo kommunale ruspoliklinikk

Ved Oslo kommunale ruspoliklinikk tilbyr vi rusbehandling til deg som er over 18 år og bor i Oslo.

Under omstilling

Oslo kommunale ruspoliklinikk (OKR) er under omstilling, og det tas ikke inn nye pasienter.
Fra 1. september 2023 skal OKR prioritere arbeidsrettet rusbehandling (IPS), som i første omgang gis til beboere ved Velferdsetatens døgninstitusjoner. Mer informasjon om tjenestetilbudet publiseres så snart det er klart.

Har du lyst til å endre rusvanene dine?

Hos oss får du mulighet til å utforske rusvanene dine sammen med en rusbehandler. I samarbeid med behandleren setter du egne mål for hva du ønsker å oppnå. Som en del av behandlingen kan du få jobbsøk, karriereveiledning og jobbstøtte. Dette skjer i tett samarbeid mellom deg, behandleren din og en av våre jobbspesialister.

Ønsker du å

 • Endre dine rusvaner
 • Forebygge tilbakefall til rus
 • Få mer stabilitet i livet
 • Håndtere angsten og depresjonen din
 • Forstå traumene dine
 • Få rusbehandling med integrert jobbstøtte (IPS)

Da er du velkommen til å ta kontakt med Oslo kommunale ruspoliklinikk.

Vi som jobber her

På poliklinikken er vi cirka 20 medarbeidere. Personalgruppen består av seksjonsleder, assisterende institusjonssjef, behandlere, jobbspesialister og lege. Vi arbeider tverrfaglig. Behandlerne har helse- og sosialfaglig utdanning, og har lang erfaring innenfor rus- og psykisk helsearbeid. Jobbspesialistene har bred erfaring fra næringsliv og rekruttering.

Seksjonsleder
Nina Bureid
Telefon

Kontakt

Du finner oss i 1. etasje.

Telefon
23 42 77 00
E-post
postmottak.okr@vel.oslo.kommune.no
Postadresse:
Velferdsetaten, Oslo kommunale ruspoliklinikk, Postboks 30 Sentrum
0101 OSLO
Besøksadresse:
Hausmanns gate 7
0186 OSLO

Åpningstider

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag