Paahjul, Kirkens Bymisjon

Kontakt

Kontaktperson

Rikke Carlsen

Telefon

47 62 06 70

E-post

Besøksadresse

Dronning Eufemias gate 28, 0191 OSLO

Målgruppe

Arbeidstrening for mennesker med rusbakgrunn. Paahjul stiller krav til rusfrihet ved inntak.

Tilbud

Arbeidstrening. Potensielle medarbeidere kan møte opp eller ta kontakt via e-post/telefon og avtale en interessesamtale. Paahjul oppsøker også institusjoner og NAV-kontorer for å informere om tilbudet. Åpningstider 08:00-16:30.

Les mer på nettsidene til Paahjul

Fyll dagene - se alle tilbud her