Medarbeiderne

Kontakt

Telefon

40 14 63 07

Besøksadresse

Ensjøveien 3, 0655 OSLO

Målgruppe

Medarbeiderne er et lite flytte- og avfallskjøringsfirma som tilbyr fast jobb til folk som har slutta med rus. 

Tilbud

Hos Medarbeiderne kan du jobbe som renovasjonssjåfør, renovasjonsmedarbeider, dørselger, flyttesjåfør eller flyttemedarbeider. 

Man søker om jobb på www.medarbeiderne.no/jobb og blir kalt inn til jobbintervju når de har behov for nye medarbeidere. Det er lov til å ha med seg noen på intervjuet. 

Les mer på nettsidene til Medarbeiderne

Fyll dagene - se alle tilbud her