Sykehjem

Besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo

Alle våre sykehjem og helsehus er åpne for besøkende, men alle må følge besøksreglene.

Alle sykehjem og helsehus følger besøksreglene, men har også mulighet til å gjøre tilpasninger i enkelte situasjoner.

Generelle regler for alle besøk

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • er syk.
 • har vært utenfor Norge de siste ti dagene.
 • er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.

Du må alltid kontakte sykehjemmet i god tid for å høre om det er mulig å komme på besøk. Du kan ikke ha med kjæledyr. Vi fører besøksprotokoll for alle som kommer på besøk.
 

Kontakt sykehjemmet

Ekstratiltak fram til 29. oktober

Det er for tiden mye smitte i Oslo. Disse smitteverntiltakene gjelder alle langtidshjem og helsehus:

 • Alle medarbeidere på institusjonene bruker munnbind.
 • Hvis du er i aldersgruppen 20-29 år oppfordrer vi deg til å ikke komme på besøk i denne perioden. Besøk i stedet beboeren digitalt.
 • Vi ønsker færrest mulig eksterne inn på våre institusjoner nå. Kommuniser digitalt med sykehjemmene hvis du kan. Ikke møt opp fysisk. Dette gjelder for eksempel saksbehandlere i bydeler, tilsynsutvalg, og revisjoner.

Før besøket

 • Du må avtale tidspunkt og besøkslengde med kontaktpersonen på institusjonen på forhånd.
 • Vi anbefaler at besøkene foregår utendørs så langt det lar seg gjøre.
 • Det er den enkelte institusjonen som bestemmer når du kan komme på besøk. 
 • Det er mulig å komme på besøk hverdager, kvelder og helger.
 • For besøk ute: alle må holde minst en meter avstand, og følge smittevernrådene. 
 • For besøk inne: hvor mange som kan komme på besøk, bestemmer den enkelte institusjonen. Alle må holde minst en meter avstand, og følge smittevernrådene. Kun nærmeste pårørende kan komme på besøk inne. 

Under besøket

 • Du blir møtt ved inngangen og fulgt til rommet der besøket skal foregå.
 • Du må vaske hendene når du kommer, også hvis du skal besøke noen utendørs.
 • Du skal gå direkte til og fra besøket ditt, og ikke oppholde deg i fellesarealer.
 • Du bør holde minst en meters avstand til den du besøker, ansatte og andre pasienter/beboere.
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem. 
 • Hvis du har med mat bør alle vaske hendene før dere spiser. 
 • Du kan bruke pasient/beboers toalett eller et merket toalett når du er på besøk.
 • En meters avstand beskytter bedre enn munnbind. Besøkende trenger derfor ikke bruke munnbind.

Etter besøket

 • Du skal vaske hendene når du forlater rommet.
 • Hvis du får påvist på covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også institusjonen du har besøkt så raskt som mulig og informer om dette.

Hvis situasjonen endrer seg

 • Det er besøksforbud dersom det er smitteutbrudd på institusjonen du skal besøke.
 • Hvis smittespredningen i Oslo øker, kan vi stenge eller begrense besøkene.