Redusert kapasitet på Solvang helsehus

Besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo

Du kan komme på besøk dag og kveld alle dager på våre langtidshjem. Helsehusene har egne besøksregler. Det kan bli endringer i besøksreglene ved høy smitte.

Det har vært strømbrudd på Solvang helsehus på grunn av brann i en hovedtavle torsdag 17. mars. Ingen pasienter eller ansatte er skadet som følge av brannen. 

Den ene delen av bygget har fått strømmen tilbake og er i full ordinær drift med korttids- og rehabiliteringspasienter. Den andre delen av helsehuset vil tidligst være innflytningsklar i slutten av juni.