Redusert kapasitet på Solvang helsehus

Det har vært strømbrudd på Solvang helsehus på grunn av brann i en hovedtavle torsdag 17. mars. Ingen pasienter eller ansatte er skadet som følge av brannen.

Den ene delen av bygget har fått strømmen tilbake og er i full ordinær drift med korttids- og rehabiliteringspasienter. Den andre delen av helsehuset vil tidligst være innflytningsklar i slutten av juni.