Copyright/produsent: Fredriksen Film/Morten Fredriksen

Teksting

00:00.000 --> 00:34.000
♫ Musikk spiller ♫

00:35.000 --> 00:39.000
Damestemme: Hun føler seg trygg hos deg, Atle.

00:39.000 --> 00:43.000
Ja, ikke sant. Vi er gode venner.

00:43.000 --> 00:46.000
*Latter*

00:46.000 --> 01:40.000
♫ Musikk spiller ♫