Lilleborg helsehus

Om Lilleborg helsehus

Lilleborg helsehus er ett av fire helsehus i Oslo kommune. Helsehusenes primære oppgave er å bidra til at pasienter skal kunne bo lengst mulig i egne hjem. Helsehuset er opptatt av god fagkompetanse, samhandling og kvalitet i tjenestene.

Lilleborg helsehus har 69 plasser for rehabilitering og avklaring. Alle rom har egne toaletter. Felles bad på gangen. Spisesal og oppholdsrom på avdelingene. Treningssal i underetasjen samt tilgjengelige treningsfasiliteter i hver avdeling.

Kafé

Åpen mandag til fredag: 10:30-13:00. Vi har selvbetjent kantine hvor det settes frem smørbrød, hver tirsdag og torsdag er det salatbar. Alle varer betales i resepsjonen.

Korttidsopphold

Målet med et korttidsopphold på helsehus er å kartlegge helsetilstand, samt behov for hjelp og opptrening, slik at pasienter kan komme tilbake til eget hjem. Oppholdet planlegges med utgangspunkt i pasientens ressurser og behov. Det er bydelen der pasienten bor som fatter vedtak om opphold og varigheten av oppholdet. Målet for oppholdet avklares i samarbeid mellom bydel, helsehus og pasienten.

Brukermedvirkning er helsefremmende og bidrar til mestring og motivasjon ved at brukere setter egne mål, derfor er vi opptatt av «hva er viktig for deg?».

Hva tilbyr helsehuset?

Korttidsopphold i helsehus er et tilbud for personer med sammensatte helseutfordringer, og som er i behov av behandling og/-eller rehabilitering.

Lilleborg har følgende plasser:

 • Korttid avklaring: Tilbud for utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller hjemmeboende hvor det er behov tidsbegrenset opphold. Opphold kan gis under pågående sykdom eller ved behov for å samle krefter etter gjennomgått sykdom, eller for avklaring om fremtidig omsorgstilbud. Målsetning for oppholdet er at den enkelt skal kunne reise hjem, eller overflyttes til annen institusjon.
 • Korttid rehabilitering: Tilbud for utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller med behov for tidsbegrensede rehabilitering etter et inngrep eller en skade. Rehabiliteringsoppholdet består av kartlegging, oppfølging og trening ut fra den enkeltes behov og potensiale. Målsetning for opphold er at den enkelte skal kunne reise hjem etter endt opphold.

Vi tilbyr:

 • Medisinsk behandling, opptrening og rehabilitering i et avgrenset tidsrom, slik at pasienter kan fortsette å bo hjemme.
 • Medisinsk behandling, pleie og oppfølging etter opphold på sykehus.
 • Trygghet og motivasjon på vei tilbake til hjemmet.
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten, fastlege og hjemmetjenesten i bydelen for et best mulig tilbud til den enkelte pasient.
 • Motivasjon og egenaktivitet er viktig for å få best mulig nytte av oppholdet.
 • Samarbeid med pårørende er også viktig for å få til et godt opphold for pasientene.

Dersom man er innlagt for rehabilitering foregår treningen både individuelt, i grupper og ved egentrening. Treningen den enkelte får tilbud om, kan være gruppetrening og/eller individuell trening, både med og uten fysioterapeut.

Mengden trening er tilpasset den enkelte sitt funksjonsnivå og medisinske behov med bakgrunn i en tverrfaglig vurdering. Mestring av daglige aktiviteter som f.eks. personlig hygiene, påkledning, spisesituasjon og ved forflytning til og fra ulike gjøremål kan også være en viktig del av opptreningen som vi kan hjelpe med.

Det er viktig at man er så aktiv som man klarer i de daglige gjøremålene og tar ansvar for å følge anbefalinger og eventuelt egentreningsprogrammet man får av terapeutene.

Personalet tilstreber å gi pasientene muligheter til å utføre aktiviteter man gjør i dagliglivet. Bevegelse gir styrke.

Video fra Lilleborg helsehus

Copyright/produsent: Fredriksen Film/Morten Fredriksen.

Kontaktinformasjon

Post 1

Avdelingssykepleier
Nada Vaagland
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Post 2

Avdelingssykepleier
Suzanne Smuk-Vilberg
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Post 3

Avdelingssykepleier
Bjørn Souza Skatvedt
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Kontaktinformasjon administrasjon

Institusjonssjef
Christine Elvenes
Mobil
Telefon
Kvalitetssjef/informasjonskontakt
Elin Berven
Telefon
Administrasjonssjef
Helga Aalberg Skau
Telefon

Kompetanse

Helsehuset har faglært personale, med høy tverrfaglig kompetanse. Behandlingsteamet består av leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og fagsykepleiere. I tillegg har helsehuset tilgjengelighet til både klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og prest. Flere av våre ansatte har gjennomført videreutdanninger innenfor sitt fagområde.

Helsehuset tar imot studenter i praksis fra høgskoler, universitet og fagskoler. Vi er også godkjent lærebedrift for lærlinger.

Transport og parkering

Gjesteparkering og gateparkering. Parkering på gjesteparkering må registreres elektronisk ved resepsjonen.

Se kollektivtransport på ruter.no for rutetider

Kontakt

E-poster merkes med "gjelder Lilleborg Helsehus".

Telefon
23 43 50 00
Faks
23 43 50 01
E-post
postmottak.lilleborghelsehus@sye.oslo.kommune.no
Postadresse:
Dynekilgata 20
0569 OSLO
Besøksadresse:
Dynekilgata 20
0569 OSLO

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Er du pårørende til en av våre pasienter, og ønsker å komme på besøk? Besøkstidene er hverdager mellom kl. 14:00-19:00. Helgedager kl. 12:00-17:00.

Besøksråd for sykehjem og helsehus