Brinken dagaktivitetstilbud

Besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo

Du kan komme på besøk dag og kveld alle dager på våre langtidshjem. Helsehusene har egne besøksregler. Det kan bli endringer i besøksreglene ved høy smitte.

Kontakt

E-post

Besøksadresse

Brinken 35, 0654 OSLO

Åpningstider resepsjon

Uke 37

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: 09:00 - 15:00
 • Søndag: 09:00 - 15:00

Uke 38

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: 09:00 - 15:00
 • Søndag: 09:00 - 15:00

Uke 39

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: 09:00 - 15:00
 • Søndag: 09:00 - 15:00

Brinkenstua

Vi er et ordinært dagsentertilbud med 31 plasser per dag. Her har vi fokus på ernæring, trening i daglig aktiviteter, trygghet og sosialt samvær. Vi samarbeider med de andre på Kampen Omsorg + og har gjerne turer og aktiviteter sammen med beboerne.

Kontaktperson

Anne Gabrielsen, fagligansvarlig Brinkenstua
Telefon: 904 09 644
E-post: anne.gabrielsen@bgo.oslo.kommune.no

Huskestua

Huskestua er hovedsakelig for brukere som har en demensdiagnose eller er under utredning. Vi har 14 plasser. Lokalene og aktivitetene er tilrettelagt for brukergruppen.

Kontaktperson

Anita Fjellberg, fagligansvarlig Huskestua
Telefon 94 01 10 31
E-post: anita.fjellberg@bgo.oslo.kommune.no

Dagrehabilitering

Vi tilbyr individuell trening med fysioterapeut i åtte uker. Noen av deltakerne er beboer, brukere av dagsenteret, mens andre kommer hjemmefra med pasienttransport. Kampen Omsorg+ har et eget treningsrom med diverse apparater og mulighet for individuell trening eller treningsgrupper ledet av fysioterapeuter.

Kontaktperson

Marit Dahle, fagansvarlig Dagrehabilitering
Telefon 41 70 58 27  
Epost: marit.dahle@bgo.oslo.kommune.no

 

Dagrehabiliteringen drives av Team Rehabilitering.

Transport