Brinken dagaktivitetstilbud

Brinkenstua

Brinkenstua er et aktivitetstilbud for personer med lett kognitiv svikt, lett demens eller som er under utredning for dette.

Vi har plass til 13 brukere per dag og samarbeider tett med bydelens demensteam.

Vårt fokus er ernæring, trening i daglig aktiviteter, trygghet og sosialt samvær. Vi samarbeider også med de andre tjenestene på Kampen Omsorg+ og har jevnlige turer og aktiviteter med beboerne.

Mellomstua

Mellomstua er et aktivitetstilbud for personer med moderat grad av demens. Vi har plass til 8 brukere per dag og våre lokaler og aktiviteter er tilrettelagt for brukergruppen.

Huskestua

Huskestua er et aktivitetstilbud for personer med alvorlig grad av demens. Vi har plass til 6 brukere per dag og våre lokaler og aktiviteter er tilrettelagt for brukergruppen.

Huskestua er høyeste nivå på omsorgstrappen for dagaktivitetstilbud for demens.

Kontaktinformasjon

Brinkenstua

Faglig ansvarlig
Anne Gabrielsen
Mobil

Mellomstua

Faglig ansvarlig
Heidi Sørflaten
Mobil

Huskestua

Faglig ansvarlig
Anita Fjellberg
Mobil

Kontakt

E-post
kampen.omsorg@bgo.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Brinken 35
0654 OSLO

Åpningstider resepsjon

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag