Brinken dagaktivitetstilbud

Kontakt

E-post

Besøksadresse

Brinken 35, 0654 OSLO

Åpningstider resepsjon

Uke 21

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: 09:00 - 15:00
 • Søndag: 09:00 - 15:00

Uke 22

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: 09:00 - 15:00
 • Søndag: 09:00 - 15:00

Uke 23

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: 09:00 - 15:00
 • Søndag: 09:00 - 15:00

Brinkenstua

Brinkenstua er et aktivitetstilbud for personer med lett kognitiv svikt, lett demens eller som er under utredning for dette. 

Vi har plass til 13 brukere per dag og samarbeider tett med bydelens demensteam. 

Vårt fokus er ernæring, trening i daglig aktiviteter, trygghet og sosialt samvær. Vi samarbeider også med de andre tjenestene på Kampen Omsorg+ og har jevnlige turer og aktiviteter med beboerne. 

Kontaktperson

Anne Gabrielsen, fagligansvarlig Brinkenstua
Telefon: 904 09 644
E-post: anne.gabrielsen@bgo.oslo.kommune.no

Mellomstua

Mellomstua er et aktivitetstilbud for personer med moderat grad av demens. Vi har plass til 8 brukere per dag og våre lokaler og aktiviteter er tilrettelagt for brukergruppen. 

Kontaktperson

Heidi Sørflaten, fagansvarlig Mellomstua
Telefon: 94 82 80 02
E-post: heidi.sorflaten@bgo.oslo.kommune.no

Huskestua

Huskestua er et aktivitetstilbud for personer med alvorlig grad av demens. Vi har plass til 6 brukere per dag og våre lokaler og aktiviteter er tilrettelagt for brukergruppen. 

Huskestua er høyeste nivå på omsorgstrappen for dagaktivitetstilbud for demens. 

Kontaktperson

Anita Fjellberg, fagligansvarlig Huskestua
Telefon 94 01 10 31
E-post: anita.fjellberg@bgo.oslo.kommune.no