Babette, Myrergløtt og Hareveien (dagsenter)

Om dagsentrene

Bydel Nordre Aker har tre dagsentre som alle er lokalisert i Hareveien 10 på Kjelsås, Babette, Myrergløtt og Hareveien.

Det er 28 plasser på dagsenter for somatisk syke og til sammen 24 plasser på to dagsenter for personer med demens.

Dagsenteret gir i samarbeid med hjemmetjenester et tilbud til hjemmeboende eldre, slik at de kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og mulig.

Formålet med dagsenter for eldre er å:

 • forebygge behov for institusjon
 • stimulere og opprettholde egenressurser
 • opprettholde og forbedre funksjonsnivå

Mer informasjon om dagsenter for eldre og hva det koster.

Hvem kan søke?

Hjemmeboende eldre i Bydel Nordre Aker som fyller kriteriene og som er helt avhengig av et dagsenter for å bo hjemme.

Gå til søknadssiden for helse- og omsorgstjenester.

Forutsetninger

 • Søker må selv ønske plass. Det må foreligge egensøknad
 • Søkere må være hjemmeboende
 • Søker må bo i Bydel Nordre Aker

Kriterier og krav

Ved tildeling av plass på dagsenter vil følgende søkere prioriteres. Søkere som:

 • har behov for å bedre ernæring
 • har behov for å bryte isolasjon
 • har behov for avlastning for pårørende
 • har nedsatt evne til egenomsorg
 • har behov for trening/opptrening

Ved tildeling av plass på dagsenter for demente må det foreligge diagnose aldersdemens eller grad av forvirring/hukommelsestap.

Plassen er tildelt på grunnlag av egne kriterier, og ditt behov for plass vil bli vurdert dersom din situasjon endrer seg. Hvilket dagsenter som passer best for deg, vil også vurderes, og du kan få tilbud på et annet dagsenter i bydelen dersom ditt behov endres.

Slik fungerer dagsenterordningen

Du vil bli hentet av eget personal som kontakter deg per telefon når dagsenterbussen nærmer seg slik at du kan gjøre deg klar.

Det blir servert felles frokost når du kommer til dagsenteret og middag før du reiser hjem. Dagen vil inneholde ulike aktiviteter tilpasset deg. Aktivitetstilbudet varierer på de forskjellige dagsentrene.

Frisør og fotpleie er det også mulighet for. Du betaler selv for bruk av disse tjenestene.

På dagsenteret vil du få en fast kontaktperson som skal følge deg opp slik at du trives og finner deg til rette.

Kontakt

Kontaktperson
Magdalena Gleditsch
Telefon
90 59 09 27
E-post
magdalena.gleditsch@bna.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Hareveien 10
0491 Oslo