Hjelpemidler for hørselshemmede

Rådgivningskontoret for hørselshemmede kan hjelpe deg med utprøvning, veiledning og søknad om hørselstekniske hjelpemidler. Du får beskjed om montering når søknaden er behandlet av NAV. Du betaler ikke egenandel.

Hørselstekniske hjelpemidler

  • samtaleforsterkere
  • hjelpemidler til radio og TV
  • varslingsutstyr til blant annet dørklokke, røykvarsler og vekkerklokke
  • FM-utstyr
  • telefon og høreapparat
  • forsterkertelefoner
  • teksttelefon
  • varslingssystem ved hotellopphold

Høreapparat

Høreapparater tilpasses på hørselssentralen på Lovisenberg eller Rikshospitalet, eller hos en Øre-Nese-Hals spesialist. Ventetid og pris varierer. På hørselssentralene får du utlevert høreapparatet, mens Øre-Nese-Hals-spesialisten gir deg en rekvisisjon. Vi ved Rådgivningskontoret for hørselshemmede kan gi deg råd og veiledning i bruk og vedlikehold av høreapparatet ditt.

Folketrygden gir støtte til høreapparater og det er en øvre prisgrense på de dyreste apparatene.