Hukommelsesteam Bydel Sagene

Alle glemmer litt fra tid til annen – det er helt normalt. Men hvis du eller noen du kjenner glemmer så mye at hverdagen blir vanskelig, kan det være lurt å oppsøke hjelp. Hukommelsesteamet i Bydel Sagene tilbyr hjemmebesøk, samtaler, kartlegging og oppfølging. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvising.

Tilbud til personer med hukommelsesvansker eller demens

Demenskoordinator

Ta kontakt med demenskoordinator i Bydel Sagene


Idunstua

Idunstua er et aktivitetssenter for deg med begynnende hukommelsesvansker eller som nylig har fått en demensdiagnose. Du må være bosatt i Bydel Sagene for å bruke Idunstua.

Les mer om Idunstua


Pårørendeskole

Pårørendeskole er et kurstilbud for deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Bydel Sagene arrangerer pårørendeskole hver høst i samarbeid med Oslo demensforening.

Ta kontakt på telefon: 995 37 431


Aktivitetsvenn - dobbel glede

En aktivitetsvenn er en frivillig som gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser.

Trenger du en aktivitetsvenn? Eller har du lyst til selv å bli aktivitetssvenn?

Ta kontakt på telefon: 995 37 431

Les mer om ordningen med aktivitetsvenn hos Nasjonalforeningen for folkehelse


Demensvennlig samfunn

Hvordan kan du på best mulig måte møte mennesker med demens? Bydel Sagene deltar i en kampanje for at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter.

Ansatte i offentlig og privat servicenæring kan få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens. Ønsker du å delta i kampanjen?

Ta kontakt på telefon: 995 37 431

Les mer om Demensvennlig samfunn hos Nasjonalforeningen for folkehelse


Lenker

Les mer om demens på Oslo kommunes nettsider

Kontakt

Telefon
99 53 74 31
E-post
hukommelsesteamet@bsa.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Vitaminveien 4
0485 OSLO