Dagaktiviteter i Bydel Vestre Aker

Dagaktiviteter for personer med demens i Bydel Vestre Aker.

Dagaktivitetstilbud

Dagsenteret ved Vinderenhjemmet har et tilbud for hjemmeboende personer med demens eller som har andre kognitive utfordringer.

Vinderenhjemmet, åpningstider mandag til fredag klokken 09:00 - 14:30

Aktivitetstilbud ved dagsenter

Dagtilbud for hjemmeboende personer med demens eller personer som har andre kognitive utfordringer:

  • Plass fra én til tre dager i uka, som hovedregel.
  • To måltider
  • Turer i nærområdet
  • Sosialt samvær, trim, quiz, spill, konserter, erindring og verksted.

Vi vil skape en god dag med hygge, aktivitet og mestring.

Transport

Transport til og fra er inkludert i tilbudet, med følge av personalet.

Kostnad

Se informasjon om pris på dagsenter for eldre.

Søknad

Søk om plass på dagsenteret ved å bruke søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

Ung med demens - Aktiv hverdag

Hvem kan delta?

Vi tilbyr dagaktivitet for hjemmeboende personer med demens i ung alder (ca. 50-69 år). Tilbudet er for mennesker som trenger og ønsker aktivitet i hverdagen. Aktiv Hverdag passer for fysisk spreke personer som er tidlig i sykdomsforløpet. Aktiv hverdag er et samarbeid mellom bydelene Frogner og Vestre Aker. Vi har grupper på mandager, onsdager og fredager fra kl. 11.00 – 14.45. Oppmøte er i Niels Juels Gate 17.

Hva slags aktiviteter gjør vi?

Aktivitetene varierer fra dag til dag. Vi går blant annet lange turer, benytter oss av Oslo og alt byen har å by på. Vi er i skjærgården, bowler, drar på kino og mye mer. Målet er at alle som deltar i denne gruppen skal ha en aktiv hverdag med mening, mestring og verdighet. Deltakerne treffer andre i samme situasjon og får gode opplevelser i fellesskap.

Kontakt oss

Om du kjenner noen som kan være i målgruppen for et slikt tilbud, ta kontakt med Hukommelsesteam i Bydel Vestre Aker.

Aktiviteter i hjemmet

Dette er et lavterskeltilbud som kan passe for personer med demens som ikke kan nyttiggjøre seg andre sosiale tilbud og som ikke har annen tett oppfølging fra bydelen. Kan også være fleksibel avlastning for pårørende.

Tilbud til pårørende

Pårørendeskole og samtalegruppe i regi av Kirkens Bymisjon.

Andre nyttige linker: