Dagaktiviteter for personer med demens i Bydel Stovner

Stovner Bydel har et dagaktivitetstilbud for personer med demens som ligger i Vestlisvingen 196. Her kan du delta på aktiviteter både utendørs, i form av turer, og innendørs, i form av trim og andre aktiviteter.

Vi serverer frokost og middag, og du kan få transport fram og tilbake til dagtilbudet.

For å delta må du først søke til bydelen og få innvilget tilbudet. Dagaktivitetene er først og fremst for de som har en demensdiagnose, eller er under utredning for kognitiv svikt.

Kontakt

Sissel Norsted

Daglig leder Vestlisvingen 196

Telefon: 906 80 183

Andre aktuelle tilbud

Dagtilbudet på Hauger gård er mye brukt av oss i Bydel Stovner. Tilbudet er byomfattende, men på grunn av beliggenheten er dette et tilbud hvor vi har mange brukere. Dette dagtilbudet er veldig populært for de som er fysisk spreke.

Lenker

Mer om demens på Oslo kommunes nettsider