Dagaktiviteter for personer med demens i Bydel Nordstrand

I Raschs vei har vi dagaktivitetstilbud tilpasset hjemmeboende personer med demens, som av ulike årsaker ikke kan delta på vanlige dagsentertilbud. Tilbudet passer best for yngre, fysisk spreke personer, ofte tidlig i sykdomsforløpet. For å delta på dette tilbudet må du ha et visst funksjonsnivå både fysisk og mentalt. Dine behov vurderes fortløpende.

Vi ønsker å gi deg en hverdag med aktiviteter som gir en opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. Tilbudet kan bidra til trygghet og faste rutiner i hverdagen, samt avlastning for pårørende som er i en krevende omsorgssituasjon. I dagaktivitet har vi fokus på aktiviteter i form av turer til blant annet Drøbak, Bygdøy, Hvervenbukta og fysisk trening inne og utendørs. Vi fokuserer også på kognitiv terapi, kulturelle utflukter og kreative og sosiale stunder.

Aktivitetstid

Aktivitetstid er et tilbud for personer som har best nytte av oppfølging en-til-en. Hvis du får innvilget aktivitetstid får du enten tilbud om en time i uken eller tre timer hver tredje uke.

Dagsenter

Dagsenterplass for personer med demens finnes ved flere av sykehjemmene i bydelen.

Inn på tunet

Bydelen har også dagsenterplasser ved Hauger Gård, som er et "Inn på tunet"-tilbud.

Kontakt oss

Kontakt Bydel Nordstrand for mer informasjon om dagaktivitetstilbudene, samt søknadsprosess for de ulike tilbudene.

Lenker

Mer om demens på Oslo kommunes nettsider