Dagaktiviteter for personer med demens i Bydel Nordstrand

På Ljabrubakken omsorg + har vi dagaktivitetstilbud tilpasset hjemmeboende personer med demens, som av ulike årsaker ikke kan delta på vanlige dagsentertilbud. Tilbudet passer best for yngre, fysisk spreke personer, ofte tidlig i sykdomsforløpet. For å delta på dette tilbudet må du ha et visst funksjonsnivå både fysisk og mentalt. Dine behov vurderes fortløpende.

Vi ønsker å gi deg en hverdag med aktiviteter som gir en opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. Tilbudet kan bidra til trygghet og faste rutiner i hverdagen, samt avlastning for pårørende som er i en krevende omsorgssituasjon. Gruppen drar på turer til blant annet Drøbak, Bygdøy, Hvervenbukta og Bærums Verk.

Aktivitetstid

Aktivitetstid er et tilbud for personer som har best nytte av oppfølging en-til-en. Hvis du får innvilget aktivitetstid får du enten tilbud om en time i uken eller tre timer hver tredje uke.

Dagsenter

Dagsenterplass for personer med demens finnes ved flere av sykehjemmene i bydelen.

Inn på tunet

Bydelen har også dagsenterplasser ved Hauger Gård, som er et "Inn på tunet"-tilbud.

Kontakt oss

Kontakt Bydel Nordstrand for mer informasjon om dagaktivitetstilbudene, samt søknadsprosess for de ulike tilbudene.

Lenker

Mer om demens på Oslo kommunes nettsider