Dagaktiviteter for personer med demens i Bydel Nordre Aker

Lavterskeltilbud i bydelen

Du trenger ikke søke for å delta på lavterskeltilbud, det er bare å ta kontakt med oss.

Seniorhuset

På nettsiden til Seniorhuset i Pastor Fangens vei 22 finner du oversikt over mange ulike aktiviteter som du kan delta på. Vi i Seniorhuset ønsker å bidra til sosialt samvær, kontakt mellom generasjonene, fysisk aktivitet, god ernæring, fine opplevelser i hverdagen og økt livskvalitet.

Pastor`n

Pastor`n er et treffstedfor deg som har begynt å bli litt glemsk eller har blitt diagnostisert med demens. Vi har aktivitetstilbud hver mandag, onsdag og torsdag i Seniorhuset i Pastor Fangens vei 22. Tilbudet består av gåturer, trening i trimrommet, lunsj,spill, samtaler, utflukter, kino, museumsbesøk og mye mer. Aktivitetsprogrammet deles ut til deltakere hver måned, eller så kan det sendes i posten. Lunsjen koster 40 kroner, ellers er aktivitetene gratis. Du trenger ingen søknad eller henvisning for å delta, men du må komme deg til Seniorhuset på egenhånd. Vi anbefaler aldersvennlig transport (de rosa bussene), vi kan bistå med bestilling av transport til hjemturen.

Turgruppe

I samarbeid med frivillige arrangeres det turgruppe for personer med demens en gang i uken. Turen starter og avsluttes fra Seniorhuset og varer omtrent en time. For å delta må du ha god fysisk funksjon.

Pårørendeskole

Pårørendeskole er et kurstilbud for deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Vi arrangerer pårørendeskole to ganger i året (våren og høsten).

Aktivitetsvenn - dobbel glede

En aktivitetsvenn er en frivillig som gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvennen kurses og deretter kobles den frivillige og personen med demens sammen på bakgrunn av felles interesser.

Trenger du en aktivitetsvenn? Eller har du lyst til å selv bli aktivitetsvenn? Ta kontakt med Nasjonalforeningen for folkehelsen eller Bydel Nordre Aker.

Demensvennlig samfunn

Hvordan kan du på best mulig måte møte mennesker med demens? Bydel Nordre Aker deltar i en kampanje for at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter.

Ansatte i offentlig og privat servicenæring kan få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens. For nærmere informasjon, ta kontakt med Bydel Nordre Aker.