Omsorgsnivåer

Heldøgnstjenestene er delt inn i tre omsorgsnivåer i forhold til en persons behov for personaltetthet. Innenfor hvert omsorgsnivå vil det være individuelle forskjeller på hvilke behov for hjelp den enkelte har og hvordan hjelpebehovet skal dekkes. Det er nattevakttjenester i alle omsorgsnivåer.