Kringsjå avlastning

Kringsjå avlastning er et heldøgnstilbud til barn og ungdom med forskjellige funksjonsnedsettelser, mange med utfordrende adferd. Vi bidrar til å utvikle beboernes selvstendighet og ferdigheter gjennom forutsigbarhet og planer. Vårt hovedmål er å være et trygt og godt avlastningstilbud til foreldre, hvor brukernes behov og interesser er i fokus.

Kontaktinformasjon

Siri Annette Stensby, avdelingsleder, mobil: 97 52 69 22
Kari Elmholt Birkeland, avdelingsdirektør, mobil: 95 75 72 88

Målgruppe

Brukerne er barn og ungdom med autisme, atferdsproblematikk og ulike syndromer. Kringsjå avlastning har seks plasser og gir i dag tilbud til 10 brukere i alderen 10-23 år. Det gis både bolig- og avlastningstilbud. Vi jobber med utgangspunkt i målrettet miljøarbeid med atferdsteoretisk orientering.

Hva gjør vi?

Vi ønsker å bidra til å utvikle barna og ungdommenes selvstendighet og ferdigheter, særlig når det gjelder dagliglivets aktiviteter og kommunikasjon. I dette arbeidet er bruk av dagsplan sentralt for å skape forutsigbarhet og struktur på den enkeltes hverdag. Det kan være et bilde, en liten planperm eller noe skriftlig på et ark. Det er viktig for oss at barnet opplever lik praksis på forskjellige arenaer. Vi samarbeider derfor tett med foreldrene, skolene og dagsentrene om disse dagsplanene.

Hvordan gjør vi det?

Det er viktig for oss å gi brukerne og foreldrene en opplevelse av å bli sett og ivaretatt. Vi ønsker å gi et helhetlig tilbud, og anser derfor å gi 25 prosent avlastning som et minimum. Videre har vi brukerturnuser som også innebærer ukedager, og ikke bare helgeavlastning.

Over fire uker kan et 25 prosent avlastningstilbud se slik ut:

  • Uke 1: Torsdag etter skolen og er til mandag morgen
  • Uke 2: Hjemme fra mandag til mandag
  • Uke 3: Mandag etter skolen til torsdag
  • Uke 4: Hjemme i 13 dager fra torsdag til torsdag før oppstart uke 1 igjen

Over fire uker kan et 50 prosent avlastningstilbud se slik ut:

  • Uke 1: Mandag etter skolen til mandag morgen
  • Uke 2: Hjemme fra mandag ettermiddag til mandag morgen
  • Uke 3: Mandag etter skolen til mandag morgen
  • Uke 4: Hjemme fra mandag ettermiddag til mandag morgen

Hverdagen på Kringsjå

På dagtid er brukerne på Kringsjå i ulike former for skole, aktivitetsskole eller dagsenter. Vi har et godt og tett samarbeid med disse. Når brukerne kommer hjem til Kringsjå om ettermiddagen lages det en plan for resten av dagen og kvelden. På bakgrunn av den enkeltes brukers behov og interesser utarbeides det individuelle miljøregler og dagsplaner.

Vi søker å skape sosiale relasjoner gjennom ulike aktivitetene og utnytter de mulighetene boligen har for inneaktiviteter som barna og ungdommene trives med. Noen ønsker å ta det litt med ro med å høre på musikk eller spille dataspill, mens andre kan spille brettspill, holde på med formingsaktiviteter, puslespill eller annet. Brukerne deltar også i enkle praktiske oppgaver i boligen. Vi følger også opp de fritidsaktivitetene brukerne har til vanlig.

Lokalene er romslige og alle brukerne har eget soverom. Det er to stuer, et eget datarom, et stort aktivitetsrom og flere bad også med badekar.

Hvem er vi?

Det er tett personaldekning med 1:1 eller 2:1 bemanning, og det er en dyktig personalgruppe med et bredt spekter av faglig kompetanse og med mange års erfaring fra feltet. I alt er det om lag 20 årsverk og de ansatte er vernepleiere, sykepleier, barnevernspedagoger, sosionomer, helsefagarbeider og miljøarbeidere. Det er alltid 1:1 bemanning på kveldene og i helgene, og på nettene er det to våkne nattevakter. Personalgruppa har generelt god kompetanse på tilrettelegging for og håndtering av utfordrende atferd. Vi er opptatt av å legge best mulig til rette for den enkelte.

Hvor er vi?

Vi holder til i et eget hus på Kringsjå ved Sognsvann. Boligen ligger fint til med en stor hage, og med nærhet til skog og mark. Alt ligger til rette for fine uteaktiviteter med blant annet trampoline. Boligen har egen tjenestebil som blir brukt til å kjøre til og fra aktiviteter, samt til andre tilbud i byen som kino, bowling, sansehus eller museer.

Kontakt

Kontaktperson
Siri Annette Stensby, avdelingsleder
Telefon
40 40 68 72
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
PB 6726 St Olavsplass
0165 OSLO
Besøksadresse:
Folke Bernadottesvei 39
0862 OSLO