Helg- og sommeravlastning

Avlastningstilbud gis kun i helger og 2-3 uker på sommer. I helgene tilbys avlastning fra fredag-søndag

Helg- og sommeravlastning

Bolig- og avlastningstiltak (BOA), kan tilby avlastning til foreldre med barn som har funksjonsnedsettelse på helg og sommer.

Vi ønsker å gi et trygt og godt tilbud basert på stabilitet, forutsigbarhet og gode opplevelser for brukerne. Oppholdet skal gi brukeren mulighet for tilrettelagte aktiviteter, fysisk utfoldelse og sosial trening/samvær. Aktiviteter tilpasses både den enkelte og gruppens interesser.
Helgeavlastningen gis 1-2 helger per måned, 11 måneder i året, mens sommeravlastningen gis årlig

Helgeavlastning innenbys:

Hvem kan få dette tilbudet?

Helgeavlastningen i Oslo er et gruppetilbud for barn og ungdom med autisme og ulike syndromer.

Hva får du som deltager?

Individuelt tilrettelagte aktiviteter prioriteres, som for eksempel klatring, bowling, basseng og ridning. Det gis tilbud om avlastning en til to helger i måneden, fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag.

Hvordan er bemanningen?

På innenbysgruppene er det 1:1 bemanning med en våken og en hvilende nattevakt. Personalgruppen er den samme gjennom hele helgen. Avlastningstilbudet ledes av avdelingsleder og hver gruppe har en stedlig leder.

Hvor?

Vi holder til på Tonsen avlastning på Aker sykehus. Hver gruppe har plass til fem brukere.

Helgeavlastning utenbys:

Hvem kan få dette tilbudet?

Dette er et tilbud til barn, ungdom og voksne med varierende grad av bistandsbehov.

Hva får du som deltager?

Det legges vekt på å benytte steder og omgivelser som innbyr til mange gode aktiviteter som for eksempel basseng, kino, bowling og turer i skog og mark. Gruppene reiser i tilpassede biler fra felles avreisested i Oslo.

Hvordan er bemanningen?

På utenbysgruppene er bemanningen tilpasset gruppens sammensetning, og den enkelte brukers bistandsbehov. Her inngår hvilende nattevakter. Personalgruppen er den samme gjennom hele helgen. Avlastningstilbudet ledes av avdelingsleder og hver gruppe har en stedlig leder.

Hvor?

Vi benytter oss av egnede lokaler innenfor en radius på inntil to timers kjøring fra Oslo.

Sommeravlastning:

Hvem kan få dette tilbudet?

Dette er et tilbud til barn, ungdom og voksne med varierende grad av bistandsbehov, inkludert barn og ungdom med autisme og ulike syndromer.

Hva får du som deltager?

Et variert tilbud med tilrettelagte aktiviteter, som gis 2-3 uker i juli.

Hvordan er bemanningen?

Bemanningen tilpasset gruppens sammensetning, og den enkelte brukers bistandsbehov.

Hvor?

Sommeroppholdene legges til Tromøya ved Arendal eller Tonsen i Oslo.

Kontaktinformasjon

Mats Wagn Petersen, avdelingsleder sommeravlastning og helgeavlastning utenbys
Tlf: 92 80 65 50

Solvor Hansen, avdelingsleder helgeavlastning innenbys
Tlf: 23 42 81 12 og 99 27 93 24

Søk om helg- eller sommeravlastning

Slik søker du om avlastning

Helgeavlastning Utenbysgrupper