Grefsenkollen bolig og avlastning

Grefsenkollen bolig og avlastning er et tilbud for barn og unge voksne med sammensatte funksjonsnedsettelser med fokus på positiv utvikling og livskvalitet. 

Her blir barn og foreldre sett og ivaretatt ut i fra sine individuelle behov.

Kontaktpersoner

Målgruppe

Brukerne av Grefsenkollen bolig og avlastning er barn og unge voksne som har sammensatte funksjonsnedsettelser. Flere er multifunksjonshemmede med medisinsk tilleggsproblematikk. Målgruppen er i utgangspunktet barn og unge voksne i alderen 0 til 23 år, men vi har også noen eldre brukere. Noen ganger gis det også palliativ pleie til barn og unge voksne ved Grefsenkollen bolig og avlastning

Hvem er tilbudet for?

De fleste barna og ungdommene som får avlastning på Grefsenkollen er i alderen 0-23 år, men vi har også noen eldre brukere. Tilbudet er for barn og unge med sammensatte funksjonsnedsettelser. Flere er multifunksjonshemmede med medisinsk tilleggsproblematikk. Vi tilbyr også palliativ pleie ved behov. Noen bor hos oss fast, andre en helg i måneden eller annenhver uke og mer. Vi er opptatt av å finne løsninger som passer foreldrene. Avlastning kan bidra til å opprettholde gode familierelasjoner og hindre utmatting av foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Hva kan vi tilby?

Grefsenkollen vektlegger trivselsskapende opplevelser. Noen aktiviteter innebærer sosialt samvær, andre aktiviteter gjøres i enekontakt med personalet. Vi benytter sanserom, ballbasseng og treningsrom, ser på tv og filmer, spiller spill, tegner, hører på musikk og synger. Vi har piano som benyttes i felles sangstunder, men også alene til glede for mange.

På dagtid i ukedagene er de fleste av våre brukere på skole, i barnehage eller dagsenter, men vi har også mulighet for å gi et tilbud på dagtid. Ettermiddagene og helgene utarbeides individuelle dagsplaner etter den enkelte brukers behov, funksjonsnivå og interesser.

Vi tilrettelegger for faste fritidsaktiviteter utenfor huset som for eksempel ridning og svømming, og besøker arrangementer tilrettelagt for brukergruppen. Vi følger opp brukere som allerede har fritidsaktiviteter.

Vi jobber målrettet for et godt samarbeid med foreldre, bydel, skole, dagsenter og spesialisthelsetjenesten.

Hvordan er boligen?

Grefsenkollen bolig og avlastning ligger nær skog og mark med fine turområder, og stort parkområde på ene siden av blokken. Boligen har egen bil som tar oss til og fra aktiviteter, samt til andre tilbud i byen som kino, bowling, sansehus eller museer.

Grefsenkollen disponerer tre hjemmekoselige leiligheter for fastboende og ni hybler for avlastning. Alle enheter har egne bad. Rommene er godt fysisk tilrettelagt med takheiser og andre tekniske hjelpemidler. De ansatte har kompetanse på bruk av spesialtilpassede hjelpemidler.

Hvem er vi?

Våre ansatte utgjør et sterk kompetansemiljø av miljøterapeuter og miljøarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og helsefagarbeidere. Vi har to teamledere, to ledende miljøterapeuter som jobber turnus og en ledende miljøterapeut som jobber dagtid. Kvelder og helger er det 1:1 bemanning. Om nettene har vi alltid minst to våkne nattevakter.

Hva gjør vi?

Vi er opptatt av å se hvert enkelt barn. Våre ansatte har lang erfaring og god kunnskap i miljøterapeutisk tilnærming, sansestimulering, og enkel fysisk trening. Vi har kompetanse innen sykdomsrelaterte prosedyrer, og benytter ulike kommunikasjonsteknikker, som tegn til tale, tobii, knowme eller piktogrammer. Vi gir omsorg til svært syke barn og har god kompetanse innen epilepsi, luftveislidelser og andre sykdomsrelaterte prosedyrer Vi tilbyr palliativ pleie ved behov. Vi jobber for og har et godt samarbeid med foreldre, bydel, skole, dagsenter og spesialisthelsetjenesten.

Grefsenkollen bolig og avlastning

Kontakt

E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
PB 6726 St Olavsplass
0130 OSLO
Besøksadresse:
Kurveien 1
0495 OSLO