AssisterMeg AS

Vi tilbyr dagsentertjenester til personer med utviklingshemming over 18 år bosatt i Oslo. Vi har pr i dag to dagsenter. Et på Høybråten og et på Søndre Langerud gård (Skullerud). Vi har bemanning fra 1:1 og tilpasser tjenesten til hver enkelt. Hos oss får dere oppleve meningsfulle dager med gårdsdrift, utflukter, matlaging, fysisk aktivitet og gode mestringsopplevelser.