Arbeidstilbud til personer med utviklingshemming

Her finner du informasjon om varig tilrettelagt arbeid (VTA). Se hvilke bedrifter i Oslo som tilbyr VTA-plasser, og hvordan du søker.

Om tilbudet

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tilbud til deg som har søkt om eller fått uføretrygd, og har behov for arbeidsoppgaver tilpasset deg.

Du kan få tilbud om VTA-plass i et skjermet virksomhet. Dette kan også være enkeltplasser i ordinære virksomheter. Slike enkeltplasser kan tilbys av ditt lokale NAV kontor (VTO-plass) eller hos de fleste arbeidsmarkedsbedrifter. Du kan også søke tilrettelagt arbeid i ordinære virksomheter via HELT MED.

Du kan lese mer om varig tilrettelagt arbeid hos NAV.

Slik får du VTA-plass

Det er flere bedrifter i Oslo som tilbyr VTA-plasser. Se oversikten under.

Hvis dette er aktuelt for deg, ta kontakt med NAV kontor i din bydel for å søke om plass. Hvis du vil besøke bedriftene før du søker, kan du ta direkte kontakt med dem.

Hvis du ønsker informasjon om «Helt med!», ta kontakt på e-post ingrid@heltmed.no.

Bedrifter som tilbyr VTA-plasser i Oslo