Alna hjemmetjeneste

Kontakt oss

Kveld, natt og helg:

Private leverandører av hjemmetjenester

Har du en privat leverandør av hjemmetjenester? Se oversikt over private leverandører av hjemmetjenester.

Digitale hjemmetjenester

Får du levert hjemmetjenester av Bydel Alna kan du kontakte hjemmetjenesten via Min side på Helsenorge.no. Her kan brukere og pårørende sende og motta meldinger fra hjemmetjenesten, se avtaler om hjemmebesøk og få varsler om gjennomførte besøk. Du kan også gi fullmakt til pårørende.

Kontakt

E-post
kontaktpunkt.helse@bal.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 73 Furuset
1001 Oslo
Besøksadresse:
Trygve Lies plass 6
1051 OSLO