Rett til tannbehandling

Barn får gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, og flere andre pasientgrupper har rett til gratis eller redusert pris på tannbehandling.

Hvem får gratis tannbehandling av tannklinikkene?

Les om hvilke spesifikke grupper som kan få gratis tannbehandling

Rusmiddelavhengige med henvisning tilbys et akutt lavterskeltilbud hos den offentlige tannhelsetjenesten.

Hvem får billigere tannbehandling av tannklinikkene?

Ungdom 19 til 20 år

Er du 19 eller 20 år dette kalenderåret, får du redusert pris på tannbehandling på den offentlige tannklinikken du hører til. Du må betale 25 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Finn din tannklinikk

Om du velger å gå til privat tannlege eller tannpleier, må du betale alle utgifter selv.

Unge voksne 21 til 22 år

Fyller du 21 eller 22 år dette kalenderåret, kan du få behandling hos en privat tannlege eller tannpleier, og betale 50 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Tilbudet gjelder alle i aldersgruppen som er bosatt eller har opphold i Oslo kommune. Hvis du er folkeregistrert i en annen kommune har du også rettigheter der. Egenandelen betales direkte til den private tannlegen eller tannpleieren du får utført behandlingen hos. Du får ikke dekket utgifter til kosmetisk tannbehandling som for eksempel bleking av tenner.

Har du allerede fått tannbehandling i 2023 hos en privat tannlege eller tannpleier og betalt full pris, kan du søke refusjon for inntil 50 prosent av kostnadene. Kostnadene må være dokumenterte. Det betyr at du må ha kvittering for behandlingen. Last ned og fyll ut refusjonsskjema (PDF). Husk å legge ved spesifisert kvittering.

Refusjonskjema og kvitteringer sendes per post til:

Oslo kommune Helseetaten
Avdeling for tannhelsetjenesten
Postboks 4716, 0506 OSLO
Merk konvolutten «21 og 22 år»

Unge voksne 23 til 26 år

Fyller du 23 til og med 26 år dette kalenderåret, kan du få akutt behandling hos en privat tannlege eller tannpleier, og betaler 50 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. For ordinær tannbehandling og undersøkelse får du, inntil videre, ikke refusjon.

Tilbudet gjelder alle i aldersgruppen som er bosatt eller har opphold i Oslo kommune. Hvis du er folkeregistrert i en annen kommune har du også rettigheter der. Egenandelen betales direkte til den private tannlegen eller tannpleieren du får utført behandlingen hos. Du får ikke dekket utgifter til kosmetisk tannbehandling som for eksempel bleking av tenner.

Har du allerede fått tannbehandling i 2023 hos en privat tannlege eller tannpleier og betalt full pris, kan du søke refusjon for inntil 50 prosent av kostnadene. Du må legge ved kvittering for behandlingen.

Last ned og fyll ut refusjonsskjema (PDF).

Refusjonsskjema og kvitteringer sendes per post til:
Oslo kommune Helseetaten
Avdeling for tannhelsetjenesten
Postboks 4716, 0506 Oslo
Merk konvolutten «23-26 år»

Takster på tannbehandling

Prisene for tannbehandling er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Se prisene for tannbehandling. Vi behandler ikke øvrige voksne uten rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo.