Rett til tannbehandling

Barn får gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, og flere andre pasientgrupper har rett til gratis eller redusert pris på tannbehandling.

Hvem får gratis tannbehandling av tannklinikkene?

Les om hvilke spesifikke grupper som kan få gratis tannbehandling

Rusmiddelavhengige med henvisning tilbys et akutt lavterskeltilbud hos den offentlige tannhelsetjenesten.

Hvem får billigere tannbehandling av tannklinikkene?

Ungdom 19 til 20 år

Er du 19 eller 20 år dette kalenderåret, får du redusert pris på tannbehandling på den offentlige tannklinikken du hører til. Du må betale 25 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Finn din tannklinikk

Om du velger å gå til privat tannlege eller tannpleier, må du betale alle utgifter selv.

Unge voksne 21 til 24 år

Fyller du 21 til 24 år dette kalenderåret, kan du få behandling hos en privat tannlege eller tannpleier, og betale 25 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Tilbudet gjelder alle i aldersgruppen som er bosatt eller har opphold i Oslo kommune, og som oppsøker en privat tannlege eller tannpleier med lokalisering i Oslo kommune. Hvis du er bosatt i en annen kommune enn Oslo må du undersøke hvordan tilbudet er organisert i den fylkeskommunen du bor eller oppholder deg i. Hvis du er folkeregistrert i en annen kommune har du også rettigheter der. Egenandelen betales direkte til den private tannlegen eller tannpleieren du får utført behandlingen hos. Du får ikke dekket utgifter til kosmetisk tannbehandling som for eksempel bleking av tenner.

Skjemaer og maler for tannleger og andre behandlere

Takster på tannbehandling

Prisene for tannbehandling er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Se prisene for tannbehandling. Vi behandler ikke øvrige voksne uten rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo.