Veiledet Assistert Selvhjelp (VAS) - Bydel Bjerke

Veiledet Assistert Selvhjelp (VAS) er Bydel Bjerkes tilbud til deg med mild til moderat psykisk helseproblematikk som trenger et lavterskeltilbud uten henvisning fra fastlege.

Du vil få oppfølging av en person med god og bred kompetanse innen psykisk helse (og rus). Dette er et lavterskeltilbud og ikke behandling. Formålet med tilbudet er å gi rask hjelp ved samtaler og digitale selvhjelpsverktøy for bedre å kunne mestre det du finner vanskelig i hverdagen. Tilbudet har ikke en psykolog og vi har ikke mulighet til å skrive epikriser, sykmeldinger og lignende.

Ta kontakt

Du kan ta kontakt med oss på e-post: vas@bbj.oslo.kommune.no.

I e-posten trenger vi at du gir oss navn og telefonnummer slik at vi kan nå deg.

Husk at du ikke må oppgi sensitive opplysninger skriftlig. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.

Ved behov for akutt hjelp

Hvis du har alvorlige psykiske lidelser eller står i en akutt krise passer ikke VAS for deg. Vi oppfordrer da til å ta kontakt med:

  • Akuttenheten Nydalen DPS på telefon: 23 02 33 00 (åpen 08:00 – 14:00)
  • Legevakt på telefon: 116 117 (døgnåpen)
  • Sosial ambulant akuttjeneste på telefon: 23 48 70 90 (døgnåpen)

Hvis du trenger akutt hjelp, ring 113.