Veiledet Assistert Selvhjelp (VAS) - Bydel Bjerke

Dette er Bydel Bjerkes tilbud til deg med mild til moderat psykisk helseproblematikk som trenger et lavterskeltilbud uten henvisning fra lege. Dersom du allerede er henvist til psykolog/DPS vil du ikke få tilbud hos oss.

Hva er veiledet assistert selvhjelp?

Du vil bli kontaktet av en person med god og bred kompetanse innen psykisk helse og rus. Dette er et lavterskeltilbud, og skal ikke oppfattes som behandling.

Formålet med tilbudet er å gi rask hjelp ved bruk av det digitale selvhjelpsverktøyet Assistert selvhjelp, eller samtaler i grupper, som kan hjelpe deg å mestre det du finner vanskelig i hverdagen. Det er vesentlig at du kjenner deg motivert og er klar for å gjøre en egeninnsats for å kunne benytte dette tilbudet.

Vi har ikke psykolog i vårt tilbud, og kan ikke skrive epikriser, sykemeldinger og lignende.

Vi har også samtalegrupper i vårt tilbud. Det går over 6 uker, og varer i 2 timer. Det veksles mellom undervisning og samtale, og er basert på kognitiv terapi.

Hvem kan få hjelp her?

  • Du må være over 16 år.
  • Personer med lette til moderate symptomer på stress, uro, tristhet, bekymring, opplevelse av angst, depresjon og søvnvansker. Tilbudet kan også være aktuelt for deg som har begynnende rusproblemer.

Du trenger ikke henvisning fra lege. Kontakt oss direkte på e-post.

Hva er ventetiden?

Du blir kontaktet innen 10 virkedager for en kartleggingssamtale, og oppstart i assistert selvhjelp. Det vurderes etter hvert om f.eks deltagelse i grupper kan være aktuelt. Dersom det viser seg at vi ikke er rette instans for deg kan vi råde og veilede videre til et bedre egnet tilbud/tjeneste.

Tilbudet er stengt grunnet ferieavvikling juli måned.

Kontakt

Vi trenger navn, telefonnummer og alder for å kunne ta kontakt. Ikke oppgi sensitive opplysninger (som helseinformasjon, personnummer osv) skriftlig.

E-post
vas@bbj.oslo.kommune.no

Åpningstid

Vi går gjennom e-post mandag- fredag mellom 08:00-15:30. Vi har stengt eller redusert tilgjengelighet i forbindelse med nasjonale helligdager og annen ferieavvikling.