Veiledet Assistert Selvhjelp (VAS) - Bydel Bjerke

Dette er Bydel Bjerkes tilbud til deg med mild til moderat psykisk helseproblematikk som trenger et lavterskeltilbud uten henvisning fra fastlege.

Hva er veiledet assistert selvhjelp?

Du vil få oppfølging av en person med god og bred kompetanse innen psykisk helse (og rus). Dette er et lavterskeltilbud og ikke behandling. Formålet med tilbudet er å gi rask hjelp ved samtaler og digitale selvhjelpsverktøy for bedre å kunne mestre det du finner vanskelig i hverdagen. Tilbudet har ikke en psykolog og vi har ikke mulighet til å skrive epikriser, sykmeldinger og lignende.

Hvem kan få hjelp her?

  • Du må være folkeregistrert og bosatt i bydelen
  • Du må være over 16 år.
  • Personer med lette til moderate symptomer på stress, uro, tristhet, bekymring, angst, slitenhet, depresjon og søvnvansker. Tilbudet kan også være aktuelt for deg som har begynnende rusproblemer

Du trenger ikke henvisning fra lege. Kontakt oss direkte på e-post.

Hva er ventetiden?

Du blir kontaktet innen syv virkedager på telefon for en kartlegging, og får tilbud om samtale/oppstart innen påfølgende uke. Ved ferieavvikling og høytider kan det ta litt lenger tid før vi tar kontakt.

Kontakt

I e-posten trenger vi at du gir oss navn og telefonnummer slik at vi kan nå deg. Ikke oppgi sensitive opplysninger (som f. eks helseinformasjon) skriftlig.

E-post
vas@bbj.oslo.kommune.no

Åpningstid

Vi går gjennom e-post mandag- fredag mellom 08:00-15:30. Vi har stengt eller redusert tilgjengelighet i forbindelse med nasjonale helligdager og annen ferieavvikling.