Rask psykisk helsehjelp - Bydel Stovner

Dette er ikke et akuttilbud, men vi tilbyr hjelp til mestring av psykiske plager, for å forebygge psykiske lidelser og styrke tilknytningen til arbeidslivet.

Hvem kan få hjelp her?

  • Tilbudet gjelder for deg som er over 16 år og bosatt i Bydel Stovner.

Hva koster det?

Det er gratis.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rask psykisk helsehjelp Stovner (RPH) tilbyr gratis hjelp og veiledning uten henvisning fra fastlegen. RPH gir råd og veiledning gjennom individuelle terapisamtaler, grupper, nettbasert selvhjelpskurs, videosamtaler eller telefonsamtaler. Vi gir deg konkrete råd for bedre psykisk helse. Du får verktøy og tips for å bedre kunne mestre din hverdag.

Vi er et tverrfaglig team som består av psykologer, ergoterapeut og psykiatriske sykepleiere. Vi har alle mange års erfaring innen psykiatri, og har videreutdanning i kognitiv terapi. Vi samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig, f.eks. fastlege. Dette skjer i samråd med deg. Vi har taushetsplikt slik som annet helsepersonell.

Les mer om Rask psykisk helsehjelp.

Slik tar du kontakt med oss

Ring oss på vår kontakttelefon, hvis du tenker at Rask psykisk helsehjelp er aktuelt for deg. Da vil vi vurdere om du er i målgruppen for tilbudet, eller om vi kan gi deg råd og assistanse til å finne den hjelpen du trenger.

Ikke send sensitive opplysninger på e-post

Du kan også kontakte oss via SMS eller e-post. Husk å ikke sende sensitive opplysninger på e-post. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.

Kontakt

Vi holder til i 3. etasje, ved siden av STOLT trening og Terrassen restaurant.

Telefon
90 47 58 91
E-post
raskpsykisk@bsr.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Stovner Senter 3
0985 OSLO

Telefontid

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag

Hvis du ringer utenom telefontiden vår, kan du legge igjen en beskjed, så ringer vi deg tilbake.