Rask psykisk helsehjelp - Bydel Stovner

Kontakt

Besøksadresse

Fossumberget 58, 0983 OSLO

Vi holder til i andre etasje i et rødt trehus.

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Stovner

Kjenner du deg overveldet, stressa, lei deg eller engstelig? Det er lov å føle at du ikke har det bra. La oss snakke om det. 

Rask psykisk helsehjelp Stovner (RPH) tilbyr gratis hjelp og veiledning uten henvisning fra fastlegen.

RPH gir råd og veiledning gjennom individuelle terapisamtaler, grupper, nettbasert selvhjelpskurs, videosamtaler eller telefonsamtaler. Vi gir deg konkrete råd for bedre psykisk helse. Du får verktøy og tips for å bedre kunne mestre din hverdag. Tilbudet gjelder for deg som er fra 16 år og oppover og bosatt i Bydel Stovner.

Ring oss på vår kontakttelefon, hvis du tenker at Rask psykisk helsehjelp er aktuelt for deg. Da vil vi vurdere om du er i målgruppen for tilbudet, eller om vi kan gi deg råd og assistanse til å finne den hjelpen du trenger.

Vi er et tverrfaglig team som består av psykologer, ergoterapeut og psykiatriske sykepleiere. Vi har alle mange års erfaring innen psykiatri, og har videreutdanning i kognitiv terapi. Vi samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig, f.eks. fastlege. Dette skjer i samråd med deg. Vi har taushetsplikt slik som annet helsepersonell.

Les mer om Rask psykisk helsehjelp

Ta kontakt

Telefon: 904 75 891

Vi har telefontid mandag-fredag klokken 12:00-13:00. Hvis du ringer utenom telefontiden vår, kan du legge igjen en beskjed, så ringer vi deg tilbake. Du kan også kontakte oss via SMS eller e-post. Husk å ikke sende sensitive opplysninger på e-post. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.

E-post: raskpsykisk@bsr.oslo.kommune.no

Du kan også snakke med fastlegen din og be han eller hun om å sende en henvisning.