Rask psykisk helsehjelp - Bydel St. Hanshaugen

Dette er ikke et akuttilbud, men vi tilbyr hjelp til mestring av psykiske plager, for å forebygge psykiske lidelser og styrke tilknytningen til arbeidslivet.

Hvem kan få hjelp her?

 • Du som er folkeregistrert og bosatt i bydelen
 • Du er over 18 år
 • Har lette til moderate symptomer på stress, angst, depresjon eller søvnvansker. Tilbudet kan også være aktuelt for deg som har begynnende rusproblemer.

Studenter ved universitet og høyskole kan kontakte studentskipnaden/SiO Helse for et tilsvarende tilbud.

Behandling

Rask psykisk helsehjelp Bydel St. Hanshaugen drives av et tverrfaglig team med en psykolog og to kliniske sosionomer/kognitive terapeuter. Vi har taushetsplikt.

Behandlingen er basert på kognitiv terapi. Tilbudet du får er i første omgang et introduksjonskurs i gruppe over fire onsdager à to timer, med fokus på informasjon og mestring av angst, depresjon og søvnplager.

Alternativt gir vi deg tilgang til Assistertselvhjelp.no som består av ulike selvhjelpsprogrammer. Hvert program består av seks deler. Du jobber med en del hver uke og får oppfølging med ukentlige telefonsamtaler. Forskning viser at veiledet selvhjelp med digitale verktøy gir god effekt for vanlige psykiske lidelser, og at effekten er like god som ved mer tradisjonelle former for behandling.

Et eventuelt behov for korttids individuell samtalebehandling i etterkant blir avklart med den enkelte. Hjemmeoppgaver og øvelser er en sentral og viktig del.

For mer informasjon om kognitiv terapi, se kognitiv.no

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Kontakt oss

Ring oss eller send en e-post. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Ikke send sensitive opplysninger på e-post

Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.

Kontakt oss i telefontiden, eller send en e-post og oppgi navn, adresse, telefon, fødselsdato, arbeidssituasjon.

Du får raskt svar på om du er i målgruppen for tilbudet. Dersom Rask psykisk helsehjelp ikke er riktig tilbud for deg, veileder vi deg til andre aktuelle tjenester.

Kontakt

Bygg 4, 4. etasje. (Inngang på siden av bygget).

Telefon
47 65 14 91
E-post
raskpsykiskhelsehjelp@bsh.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Pilestredet 56
0167 OSLO

Telefontid

27. mai — 2. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
3. juni — 9. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
10. juni — 16. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag