Rask psykisk helsehjelp - Bydel St. Hanshaugen

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis helsetilbud. Målet er å tilby tidlig hjelp til mestring av psykiske plager, forebygge psykiske lidelser og å styrke tilknytningen til arbeidslivet.

Tilbudet er for deg som

 • Er folkeregistrert og bosatt i bydelen
 • Er over 18 år
 • Har lette til moderate symptomer på stress, angst, depresjon eller søvnvansker. Tilbudet kan også være aktuelt for deg som har begynnende rusproblemer.

Merk: Studenter ved universiteter eller høyskoler kontakter SIO Helse eller annen aktuell studentskipnad for et tilsvarende tilbud. Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, alvorlige psykiske lidelser eller mer omfattende rusmisbruk.

Akutt hjelp

Har du behov for øyeblikkelig hjelp, kontakt:

 • Akutteamet ved Lovisenberg DPS: 24 07 45 00 (kl. 08.00-15.30)
 • Legevakten: 116 117 (døgnåpen)
 • Sosial-og ambulant akuttjeneste: 23 48 70 90 (døgnåpen)

Behandling

Behandlingen er basert på kognitiv terapi. Tilbudet består i første omgang av introduksjonskurs i gruppe (fokus på psykoedukasjon og mestring av angst, depresjon og søvnplager) og veiledet selvhjelp (nettbasert). Et eventuelt behov for korttids individuell samtalebehandling i etterkant blir avklart med den enkelte. Hjemmeoppgaver og øvelser er en sentral og viktig del.

For mer informasjon om kognitiv terapi, se kognitiv.no

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Vi hjelper deg

Rask psykisk helsehjelp Bydel St. Hanshaugen drives av et tverrfaglig team med en psykolog og to kliniske sosionomer/kognitive terapeuter. Vi har taushetsplikt.

Kontakt oss

Ring oss eller send en e-post.

Kontakt oss i telefontiden, eller send en e-post og oppgi navn, adresse, telefon, fødselsdato, arbeidssituasjon. Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger per e-post. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din. Du trenger ikke henvisning fra lege.
Du får raskt svar på om du er i målgruppen for tilbudet. Dersom Rask psykisk helsehjelp ikke er riktig tilbud for deg, veileder vi deg til andre aktuelle tjenester.

Kontakt

Bygg 4, 4. Etasje. (Inngang på siden av bygget)
Telefon
Besøksadresse:
Pilestredet 56
0167 OSLO

Telefontid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag