Rask psykisk helsehjelp - Bydel Søndre Nordstrand

Rask psykisk helsehjelp er et helsetilbud for deg som bor i bydelen, er over 16 år og strever med lettere former for angst, depresjon eller søvnproblemer.

Hva er rask psykisk helsehjelp?

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å tilby tidlig hjelp til mestring av psykiske plager, og å øke tilknytning til arbeid. Det er ikke et akuttilbud.

Tilbudet er gratis.

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud over en kortere tidsperiode.

Behandlingen er basert på kognitiv terapi, og vi jobber ut fra en trappetrinnsmodell med tre behandlingstrinn:

 1. Kurs om kognitiv terapi og stressmestring
 2. Veiledet selvhjelp (internettbasert)
 3. Korttidsbasert individuell samtaleterapi

Kurs om kognitiv terapi og stressmestring

Vi tilbyr kurs i mestring av lettere psykiske plager. Kurset gir økt kunnskap om kognitiv terapi, og teknikker og verktøy for å håndtere plager med søvn, depresjon, angst, bekymring og forebygging og selvivaretakelse. Kurset består av 4 samlinger. Alle som henvender seg og som er i målgruppen til RPH vil få tilbud om kurs i første omgang.

Vi tilbyr også kurs i stressmestring. Kurset gir økt kunnskap om stress og mestring av stress ved hjelp av teknikker og verktøy fra kognitiv terapi. Se vår kurskalender for tidspunkter og for mer informasjon om påmelding.

Veiledet selvhjelp

Vi tilbyr internettbasert veiledet selvhjelp for bl.a. angst, depresjon og søvnforstyrrelser. Opplegget er på internett og basert på kognitiv terapi, og gir deg verktøy slik at du kan håndtere problemer eller vanskelige livssituasjoner. Vi bruker assistertselvhjelp.no. Ta kontakt med oss dersom du ønsker kode til program i assistert selvhjelp.

Korttidsbasert individuell samtaleterapi

Vi tilbyr strukturert kortvarig samtaleterapi med utgangspunkt i kognitiv terapi. Målet er å hjelpe deg med å forstå psykiske reaksjoner og endre atferdsmønstre som er forbundet med psykisk uhelse og dårlig livskvalitet. Les mer om kognitiv atferdsterapi.

Det er viktig at du er klar for å gjøre en egeninnsats for å få utbytte av behandlingen. Kognitiv metode krever at du deltar aktivt gjennom hjemmeoppgaver og øvelser.

Noen ganger er det vi kan tilby ikke riktig for deg. Da kan vi hjelpe deg med å knytte kontakt med kommunens øvrige tjenester. Vi kan også samarbeide med fastlegen din om å henvise deg videre til spesialisthelsetjenesten.

Velkommen til oss!

Slik tar du kontakt med oss

Du trenger ingen henvisning fra lege. For henvendelser, ta direkte kontakt med oss på telefon i vår telefontid.

Alle henvendelser vil bli vurdert, og sammen vil vi finne ut om RPH er det rette tilbudet for deg. Dersom RPH ikke er riktig tilbud, er vi behjelpelige med å veilede deg til rett tjeneste.

Kontakt

Ikke send sensitive opplysninger som helseinformasjon på e-post.

Telefon
91 85 78 37
E-post
rph@bsn.oslo.kommune.no
Postadresse:
Pb. 180 Holmlia
1203 OSLO
Besøksadresse:
Ravnåsveien 1
1254 OSLO

Telefontid

27. mai — 2. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
3. juni — 9. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
10. juni — 16. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag