Rask psykisk helsehjelp - Bydel Østensjø

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et tilbud for deg som bor i bydelen, er over 16 år og strever med lettere former for angst, depresjon eller søvnproblemer.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å komme i gang tidlig med tiltak for å hindre at psykiske helseplager utvikler seg og får anledning til å vokse seg større og mer alvorlige.

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud over en kort periode der du skal få hjelp til å hjelpe deg selv. Målet er rett og slett å gi deg en psykologisk verktøykasse slik at du kan bli din egen terapeut og mestre hverdagen på en bedre måte.

Behandlingen er basert på kognitiv terapi, en evidensbasert psykologisk tilnærming der vi ser på sammenhengen mellom tanker, følelser, kroppslige symptomer og handlingsmønstre som er med på å vedlikeholde psykiske plager.

Vi starter oftest med et introkurs i kognitiv terapi med fokus på stress, angst og depresjon. Kurset skal gi deg kunnskap om psykisk helse og uhelse, og møte andre i samme situasjon. Vi vet at det å møte andre og utveksle erfaring, er noe mange har god erfaring med. Det å slite psykisk i perioder av livet, er vanlig, så normaliseringsperspektivet er viktig.

Vi tilbyr også veiledet selvhjelp. Veiledet selvhjelp betyr at du jobber med ett eller flere internettbaserte problemspesifikke selvhjelpsprogrammer hjemme etter avtale med terapeuten din. Du får veiledning underveis for å få fremdrift. Veiledningen kan skje digitalt, over telefon eller ved fysisk oppmøte.

Vi har også individuelle timer ved behov. Dette er avhengig av kapasiteten vår, siden det krever mer ressurser av tjenesten enn kurs. Det er viktig å presisere at mange har nok med kurs, og ikke trenger mer enn dette.

Vi tilstreber at alle som kontakter oss skal ha en fysisk kartleggingssamtale hos en av terapeutene våre. Der blir du og terapeuten din enige om hva som kan være nyttig for deg.

Egeninnsats og oppmøte

Det er viktig at du er klar for å gjøre en egeninnsats for å få utbytte av behandlingen.

Kognitiv metode krever at du deltar aktivt i egen prosess, og at du gjør hjemmeoppgaver og øvelser hjemme. Hvis du ikke møter til time eller uteblir fra kurs, vil saken din bli avsluttet dersom vi ikke hører noe fra deg innen et par uker.

Hvordan kontakte oss?

Ta kontakt med oss på telefon. Du trenger ikke henvisning fra lege. Det hender at vi samarbeider med fastlegen din. Dette vil alltid skje med samtykke fra deg.

På telefon får du mer informasjon om tilbudet, vi kan svare på spørsmål, og vi avtaler eventuelt en første time.

Alle henvendelser blir vurdert. Vi kan informere deg om andre tilbud dersom du ikke er i målgruppen vår.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Vi som jobber her

Terapeutene i Rask psykisk helsehjelp har ulik grunnutdanning. Vi er to spesialsykepleiere og en psykolog. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi og gir det samme tilbudet. Vi har taushetsplikt og journalplikt.

Kontakt

Spør etter Rask psykisk helsehjelp når du ringer oss. Bruk inngangen og venterommet til Bydel Østensjø ved timeavtale. Vi henter deg der.

Telefon
23 48 00 50
Postadresse:
Bydel Østensjø Seksjon psykisk helse og rus, Rask psykisk helsehjelp, Postboks 47 Bogerud
0621 OSLO
Besøksadresse:
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO

Åpningstider

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag

Telefontiden er 08:00-15:30 alle dager.