Rask psykisk helsehjelp - Bydel Nordstrand

Kontakt

Telefon

47 70 67 58

E-post

Postadresse

Rask psykisk helsehjelp Nordstrand, Postboks 4 Lambertseter, 1154 OSLO

Besøksadresse

Marmorveien 2B, 1154 OSLO

Merk e-poster med "Rask psykisk helsehjelp" i emnefeltet. Våre lokaler ligger til høyre for høyblokken når du har den fremfor deg. Døren er merket med ‘Rask psykisk helse’.

Telefontid

Uke 21

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: 12:00 - 15:00
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: Stengt
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 22

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: 12:00 - 15:00
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: 12:00 - 15:00
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 23

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: 12:00 - 15:00
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: 12:00 - 15:00
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Nordstrand

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et helsetilbud for deg som bor i bydelen, er over 16 år og som strever med milde til  moderate symptomer på stress, angst, depresjon eller søvnvansker. Tilbudet omfatter ikke akutte, alvorlige psykiske lidelser eller rusmisbruk.

Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi og følger en trappetrinns-modell. Første trinn er vanligvis kurs eller veiledning med bruk av selvhjelpsmateriell. Det neste trinnet består av assistert selvhjelp med telefonkonsultasjoner. I noen tilfeller tilbys det individualterapi av relativt kort varighet avslutningsvis.

Målet med RPH er å tilby tidlig hjelp slik at problemene ikke forverrer seg. Sammen vil vi jobbe for økt mestring i hverdagen, bedre livskvalitet og reduksjon av symptomer. 

Akutt hjelp

Har du behov for akutt hjelp kan du kontakte:

 • Akuttenheten ved Søndre Oslo DPS, på telefon: 992 16 529 (kl 08:00-15:30)
 • Legevakten: 116117 (døgnåpen)
 • Fare for liv og helse: Alarmsentralen 113.

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp drives av et tverrfaglig team. De ansatte har minimum 3-årig høyskoleutdanning innen helse- og sosialfag samt opplæring/utdanning i kognitiv terapi.

Vi har taushetsplikt. Alle henvendelser vil bli journalført i tråd med  helsepersonellovens § 39. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta kontakt uten henvisning fra lege.

Hvordan ta kontakt?

Ring oss på tlf: 477 06 758
Telefontid: tirsdag og torsdag kl. 12:00-15:00. 

Du kan også sende oss mail på postmottak.psykiskhelseteam@bns.oslo.kommune.no. Husk å ikke gi fra deg sensitive personopplysninger over mail; for eksempel opplysninger om helsen din.

Alle henvendelser vil bli vurdert fortløpende i team ukentlig, for å avklare om dette er riktig tilbud for deg. Du vil deretter få tilbakemelding per telefon.

Selvhjelpsressurser

Kognitiv terapi er en populær og etterspurt tilnærming til behandling og selvhjelp. Metoden benyttes både ved psykiske og fysiske lidelser, og for mennesker i alle aldre.

Følelseskompasset er en veiviser for å lære om, forstå og jobbe med egne følelser.

Finn informasjon om gratis og kvalitetssikrede selvhjelpskurs utviklet av psykolog Magnus Nordmo. Du finner kurs for søvnvansker, sosial angst, panikkangst, helseangst, depresjon, fobier og flyskrekk.