Rask psykisk helsehjelp - Bydel Nordstrand

Et helsetilbud for deg som bor i bydelen, er over 16 år og som strever med milde til moderate symptomer på stress, angst, depresjon eller søvnvansker.

Hva er rask psykisk helsehjelp?

Tilbudet omfatter ikke akutte, alvorlige psykiske lidelser eller rusmisbruk.

Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi og følger en trappetrinns-modell. Første trinn er vanligvis kurs eller veiledning med bruk av selvhjelpsmateriell. Det neste trinnet består av assistert selvhjelp med telefonkonsultasjoner. I noen tilfeller tilbys det individualterapi av relativt kort varighet avslutningsvis.

Hvordan ta kontakt?

Ta kontakt med oss på telefon. Du trenger ikke henvisning fra fastlege.

Alle henvendelser vil bli vurdert fortløpende i team ukentlig, for å avklare om dette er riktig tilbud for deg. Du vil deretter få tilbakemelding per telefon.

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp drives av et tverrfaglig team. De ansatte har minimum 3-årig høyskoleutdanning innen helse- og sosialfag samt opplæring/utdanning i kognitiv terapi.

Vi har taushetsplikt. Alle henvendelser vil bli journalført i tråd med helsepersonellovens § 39. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta kontakt uten henvisning fra lege.

Kontakt

Våre lokaler ligger til høyre for høyblokken når du har den fremfor deg. Døren er merket med ‘Rask psykisk helse’.

Telefon
47 70 67 58
Postadresse:
Rask psykisk helsehjelp Nordstrand, Postboks 4 Lambertseter
1154 OSLO
Besøksadresse:
Marmorveien 2B
1154 OSLO

Telefontid

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag