Rask psykisk helsehjelp - Bydel Grorud

Rask psykisk helsehjelp er et gratis helsetilbud for deg over 18 år bosatt i Bydel Grorud som strever med lettere former for angst, depresjon og søvnvansker.

Behandling og metode

Tilbudet baserer seg i hovedsak på kognitiv terapi. Du vil først få tilbud om et introduksjonskurs. Hvis du fortsatt har behov etter kurset, kan du få tilbud om veiledet selvhjelp. Du deltar selv aktivt i behandlingen. Det er viktig at du er motivert for og ønsker endring for å ha nytte av tilbudet. Tilbudet gis over en begrenset periode.

Kurs

Mange som tar kontakt med oss har behov for hjelp til å mestre vanskelige tanker og følelser. Derfor vil du først få tilbud om et introduksjonskurs. Her vil du lære hva tanker, følelser og selvfølelse er. Du vil også lære om ulike måter å mestre utfordringer på, og vil få gode verktøy for å jobbe videre med dette på egen hånd. Kurset foregår over tre dager, med en samling på 2,5 time hver gang.

Hvis du har behov for mer hjelp etter kurset, vil vi sammen finne ut hva som blir riktig tilbud for deg.

Veiledet selvhjelp

Dette er et tilbud der du og din behandler jobber med et nettbasert verktøy knyttet til hvilke utfordringer, behov og mål du har. Tilbudet er fleksibelt, og du kan jobbe med selvhjelpsmateriellet når det passer deg. I stedet for at du kun jobber med verktøyet alene, tilbyr vi deg strukturert veiledning.

Veiledningen er samtaler der du og din behandler fokuserer på det du har jobbet med siden sist, og de erfaringene du har gjort deg med dette verktøyet. Veiledningen foregår vanligvis på telefon, men kan også gjennomføres som samtaler med fysisk oppmøte. Veiledningen varer omtrent 30 minutter hver gang. For at tilbudet skal være nyttig for deg, må du regne med å gjøre oppgaver mellom samtalene. Vi tilbyr ikke individuelle samtaler utover dette.

Ugreit drop-in

Opplever du at det hoper seg opp med bekymringer eller vanskelige tanker og følelser? Da kan det være greit å ha en samtalepartner som er profesjonell, som har taushetsplikt og som kan lytte til deg og eventuelt gi råd og veiledning. Slike samtaler tilbys hver torsdag klokken 13:00 - 14:00. Møt opp på Ammerudveien 22. Registrer deg i resepsjonen ved ankomst.

Slik kontakter du oss

Du tar selv kontakt med oss på telefon. Legen kan ikke henvise deg hit. Vi spør deg om din situasjon og dine behov på telefon.

Hvis du ikke kommer gjennom på telefon i telefontiden, kan du sende oss en tekstmelding med navnet ditt. Vi vil ta kontakt med deg så snart vi kan. Du blir ikke ringt opp igjen hvis du ikke legger igjen beskjed. Ikke send sensitive helseopplysninger på tekstmelding. Helseopplysninger er alle opplysninger som kan si noe om din fysiske eller psykiske helsetilstand.

Etter vi har snakket med deg på telefon, vil vi drøfte og vurdere din henvendelse i teamet vårt. Vi kontakter deg med en tilbakemelding i løpet av noen få uker.

Kontakt

Telefon
94 00 24 46
Postadresse:
Rask psykisk helsehjelp Bydel Grorud, Ammerudveien 22
0958 OSLO
Besøksadresse:
Ammerudveien 22
0958 OSLO

Telefontid

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag