Rask psykisk helsehjelp - Bydel Gamle Oslo

Om tilbudet

 • Føler du deg nedstemt og opplever at dagene er vanskelige å komme igjennom?
 • Er du urolig eller overveldet uten helt å vite hvordan du skal mestre dette?
 • Sover du dårlig på grunn av grubling og bekymringer, slik at det går utover daglig fungering?
 • Har du begynnende rusutfordringer og ønsker hjelp til å jobbe med dette?

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et kortvarig gratis helsetilbud for deg som har bostedsadresse i bydel Gamle Oslo, er over 18 år og strever med nyoppståtte, lettere psykiske vansker som stress, uro, engstelse, tristhet, bekymring, nedstemthet eller søvnvansker. Vi har også tilbud til deg med problematisk rusbruk.

Vi vet at tidlig innsats kan bidra til at du lærer å mestre utfordringene dine bedre. Behandlingen retter seg mot å gi innsikt i hvordan tanker, handlinger og følelser henger sammen og gir plager. Vi gir verktøy og veiledning gjennom mestringskurs, nettbasert selvhjelpsprogram og noe individuell oppfølging. Tilbudet stiller krav til egeninnsats, så det er viktig at du er motivert og kan sette av tid til behandlingen som foregår mellom kl. 09:00 og 15.00.

Det kreves ingen henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til at du kontakter fastlegen din. Det er Enhet Mestring psykisk helse og rus som tilbyr Rask psykisk helsehjelp (RPH).

Hva er Rask psykisk helsehjelp (RPH)?

RPH tilbyr som oftest en trappetrinnsmodell, hvor du starter med å delta på mestringskurs. I etterkant vil du kunne få tilbud om et digitalt selvhjelpsprogram kalt Assistert selvhjelp eller Trigga. Noen opplever dette tilstrekkelig, mens andre har også behov for et individuelt samtaletilbud over en begrenset periode. Kognitiv terapi er en veldokumentert behandlingsmetode for milde til moderate psykiske plager. Gjennom terapien samarbeider du med en behandler og lærer hvordan du kan bli din egen terapeut. De fleste som får tilbud om samtaleterapi har enten gått på kurs eller mottatt veiledet selvhjelp først. Det er ikke mulig å bestille individuelle samtaler.

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp er et tverrfaglig team under enhet Mestring psykisk helse og rus. Våre ansatte har lang arbeidserfaring innenfor psykisk helse og rus, og utdanning i kognitiv terapi. Teamet består av ergoterapeut, psykiatriske sykepleiere og psykolog. Vi har taushetsplikt og journalplikt.

Gruppetilbud og kurs

Bydel Gamle Oslo tilbyr ulike kurs og gruppetilbud.
Mestringskurs i psykisk helse er et kurs hvor du lærer hvordan du kan håndtere depressive tanker, tankekjør og angst, søvnvansker, stress og utbrenthet. I tillegg får du introduksjon til kognitiv metode og hvordan bli «din egen terapeut». Kurset går over fire uker på dagtid, og holdes av ansatte ved RPH.

Mestringskurs for rus er basert på motiverende intervju og kognitiv terapi rettet mot problematisk rusmiddelbruk. Kurset kan passe for deg som ønsker å utforske eget rusbruk, som aktivt ønsker å endre på rusbruk eller som allerede har gjort endringer og ønsker å opprettholde en rusfri hverdag. Kurset holdes digitalt, går over noen uker og holdes av ansatt hos oss i Gamle Oslo.
Vi starter opp et gruppeterapeutisk tilbud med tema selvfølelse. Du deltar i en fast gruppe med andre deltagere, og jobber samtidig mellom gruppeterapitimene med ditt eget program i Assistert selvhjelp.

Gamle Oslo jobber med å utvikle et mestringskurs rette mot deg med kronisk sykdom og psykiske helseutfordringer, med fokus på hvordan mestre og forholde deg til kronisk somatisk sykdom i hverdagen.

Veiledet selvhjelp

Assistert Selvhjelp består av nettbaserte mestringsverktøy med flere moduler der du jobber fra mobil eller PC med oppgaver og teknikker. Assistert Selvhjelp inneholder engasjerende faginnhold, øvelser og oppgaver. Det brukes evidensbaserte metoder som vi vet er nyttig for å få det bedre i hverdagen og styrke psykisk helse. Assistert selvhjelp har også tilbud på engelsk.
Hos oss kan du få tilgang til Trigga.no, en nettbasert kursportal som er utviklet for å hjelpe individer med ulike former for avhengighet, basert på evidensbaserte behandlingsmetoder. Portalen inneholder moduler med faginnhold, øvelser og oppgaver med målsetning om å skape endringer i problematisk forhold til rus, spill og annen avhengighetsproblematikk.
For å få tilgang og kode til programmene, må du gjennom en kartlegging. Grad av oppfølging underveis avklares sammen med ansatt hos oss.

Andre nettprogrammer du kan følge selv

Akutte behov

Hvis du har mer alvorlige psykiske lidelser eller er i akutt krise, passer ikke Rask psykisk helsehjelp for deg. Da kan du i stedet kontakte:

 • Fastlege
 • Akutt-team ved Lovisenberg DPS: 24 07 45 00 (08:00-15:00)
 • Sosial og ambulant akuttjeneste: 23 48 70 90 (døgnåpen)
 • Legevakt: 116 117 (døgnåpen) 

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Bydel Gamle Oslo, Enhet Mestring psykisk helse og rus, Postboks 9406 Grønland
0135 OSLO
Besøksadresse:
Hagegata 22-23
0653 OSLO

Åpningstider

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag