Rask psykisk helsehjelp - Bydel Gamle Oslo

Vi tilbyr hjelp til mestring av psykiske plager, for å forebygge psykiske lidelser og utvikling av vedvarende helseplager. Rask psykisk helsehjelp (RPH) er ikke et akuttilbud.

Hva er Rask psykisk helsehjelp?

Rask psykisk helsehjelp er et gratis tilbud som ikke krever henvisning, du tar selv kontakt med oss. Vi tilbyr hjelp med psykiske plager/utfordringer gjennom kurs, nettbasert selvhjelp og individuelle terapisamtaler på dagtid (mellom 09:00 – 15:00).

Vi som arbeider i Rask psykisk helsehjelp, er et tverrfaglig sammensatt team med ulik helse- og sosialfaglige bakgrunn. Vi har alle mange års erfaring med psykisk helse, og har videreutdanning i kognitiv terapi og annen psykoterapi.

Hvem passer tilbudet for?

Du må være over 18 år og bosatt i bydelen for å komme til oss. Kontakt oss i vår telefontid for en vurderingssamtale. De fleste som får tilbud om samtaleterapi, har enten gått på kurs eller mottatt nettbasert selvhjelp først. Du kan ikke bestille individuelle samtaler. Om du er i behov av akutt helsehjelp, langvarig hjelp eller utredning eller allerede er henvist til eller mottar annen psykisk helsehjelp (slik som Distriktspsykiatrisk senter DPS) er vi ikke riktig tilbud.

Våre tilbud

Rask psykiskhelsehjelp gir behandling for milde til moderate psykiske plager. Eksempler på dette kan være; grubling, bekymring, depressivitet, søvnvansker og angstplager. Vi tilbyr også hjelp til deg som har begynnende vansker med rusbruk eller annen avhengighet.

Kursene våre er rettet mot å gi en introduksjon til kognitiv terapi, samt lære verktøy og teknikker som kan hjelpe deg å mestre depressivitet, angst, stress og belastninger.

Vi tilbyr veiledet selvhjelp som en del av vår oppfølging. Dette er nettbaserte verktøy for mestring av psykiske plager og utfordringer med avhengighet. Vi tilbyr dette gjennom Assistert selvhjelp og Trigga.

Rask psykisk helsehjelp Bydel Gamle Oslo tilbyr parterapi til par uten barn. Tilbudet er for par hvor en eller begge parter opplever nedstemthet og det er utfordringer i parrelasjonen. Det er vanlig at nedstemthet påvirker forholdet til partner, men gjennom parterapi kan dere finne bedre måter å kommunisere og håndtere hverdagsutfordringer på. Om du er interessert i tilbudet, kontakt oss på postmottak.rph@bgo.oslo.kommune.no (kun henvendelser relatert til parterapi) eller ring i telefontiden for å avtale en uforpliktende kartleggingssamtale.

Kontakt

Telefon
23 43 15 00
Postadresse:
Bydel Gamle Oslo, Enhet Mestring psykisk helse og rus, Postboks 9406 Grønland
0135 OSLO
Besøksadresse:
Hagegata 22-23
0653 OSLO

Telefontid

20. mai — 26. mai
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
27. mai — 2. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
3. juni — 9. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag