Rask psykisk helsehjelp - Bydel Gamle Oslo

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

For å sikre dine personopplysninger, kan du logge deg på og skrive via Min side på Oslo kommune

Postadresse

Bydel Gamle Oslo, Enhet Mestring psykisk helse og rus, Postboks 9406 Grønland, 0135 OSLO

Besøksadresse

Hagegata 22-23, 0653 OSLO

Åpningstider

Uke 20

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 21

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 22

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Om tilbudet

Det er for tiden stor pågang, og du må påregne noen ukers ventetid. 

 • Føler du deg nedstemt og opplever at dagene er vanskelige å komme igjennom?
 • Er du urolig eller overveldet uten helt å vite hvorfor eller hvordan du skal mestre dette?
 • Sover du dårlig på grunn av grubling og bekymringer, slik at det går utover daglig fungering?

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis helsetilbud for deg som har bostedsadresse i bydel Gamle Oslo, er over 18 år og strever med lettere psykiske vansker som stress, uro, engstelse, tristhet, bekymring, slitenhet, sorg, nedstemthet eller søvnvansker.

Lettere psykiske vansker rammer en stor andel av befolkningen i løpet av livet. Vi vet at tidlig innsats kan bidra til at du lærer å mestre dine utfordringer bedre. Behandlingen retter seg mot å gi innsikt i hvordan tanker, handlinger og følelser henger sammen. Vi gir råd og veiledning gjennom mestringskurs, nettbasert selvhjelpskurs og individuell oppfølging. Tilbudet stiller krav til egeninnsats og det er viktig at du er motivert.

Det er Enhet Mestring psykisk helse og rus som tilbyr Rask psykisk helsehjelp (RPH).  

Akutte behov

Hvis du har mer alvorlige psykiske lidelser eller har behov for akutt hjelp, passer ikke Rask psykisk helsehjelp for deg. Da kan du i stedet kontakte: 

 • Fastlege
 • Akutt-team ved Lovisenberg DPS: 24 07 45 00 (08.00-15.00)
 • Sosial og ambulant akuttjeneste: 23 48 70 90 (døgnåpen)
 • Legevakt: 116 117 (døgnåpen) 

Om tilbudet ved Rask psykisk helsehjelp (RPH)

RPH tilbyr tjenester i en trappetrinnsmodell, hvor du starter med å delta på mestringskurs, og du velger selv om du etter dette ønsker å starte på et digitalt selvhjelpskurs kalt Assistert selvhjelp. Noen opplever dette tilstrekkelig, mens andre har også behov for et individuelt samtaletilbud over en begrenset periode. Kognitiv terapi er en veldokumentert behandlingsmetode for milde til moderate psykiske plager. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger, følelser og atferd. Gjennom terapien samarbeider du aktivt med en behandler og lærer hvordan du kan bli din egen terapeut. 

På grunn av koronapandemien vil den største delen av oppfølgingen foregå via video/telefon-samtaler der dette er mulig. 

Gruppetilbud og kurs 

RPH tilbyr kurs i hvordan du kan håndtere depressive tanker, engstelse og angst, søvnvansker, stress. Modulene går over noen uker, og holdes av ansatte ved RPH.

Veiledet selvhjelp

RPH tilbyr veiledet selvhjelp over internett med ulike fokusområder tilpasset ditt behov. Programmet består av teori og øvelser, og er basert på kognitiv terapi. Ta kontakt med oss for å få tilgang og en avtale om hvordan vi kan følge deg opp, slik at du får best mulig nytte av selvhjelpsprogrammet.

Andre nettprogrammer du kan følge selv

Veiledet selvhjelp 
Psykologisk veiledning
Hjelp til hjelp

Individuelle samtaler

RPH kan tilby seks til åtte individuelle samtaler med behandlere fra teamet vårt. De fleste som får tilbud om individualterapi har enten gått på kurs eller mottatt veiledet selvhjelp først.  

Hva koster det?

Tilbudet er gratis, det er kort ventetid og det kreves ingen henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til at du kontakter fastlegen din.

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp er et tverrfaglig team under enhet Mestring psykisk helse og rus. Våre ansatte har lang arbeidserfaring innenfor psykisk helse og utdanning i kognitiv terapi. Teamet består av ergoterapeut, psykiatriske sykepleiere og psykolog.  Vi har taushetsplikt og journalplikt. 

Enhet Mestring, psykisk helse og rus (EMPOR) tilbyr også:

Hasjavvenningsprogram (HAP)

Vi tilbyr hjelp til å slutte med hasj eller marihuana.

Les mer om HAP og finn kontaktinformasjon

Lavterskel- og aktivitetstilbud

Lavterskeltilbud der du ikke trenger henvisning for å delta.

Se lavterskel og aktivitetstilbud i Bydel Gamle Oslo

Langvarige utfordringer innen psykiske helse og/eller rus

Tilbudet gjelder deg som er over 18 år og bor i egen bolig. Vi hjelper deg som har utfordringer med psykiske helse- og/eller rus som går ut over hverdagslivet, helse, arbeid, aktiviteter relasjoner, nettverk, bolig eller økonomi.

Slik kan vi hjelpe deg: 

 • Kartleggingssamtale. Vi finner frem til hva som er viktig for deg og hvordan vi kan samarbeide for at du skal mestre hverdagen.
 • Råd- og veiledning. Se på hvordan du kan mestre utfordringene i hverdagen bedre, for eksempel gjennom oppfølging i egen bolig.
 • Koordinere tjenestene du mottar. Opprette ansvarsgruppe og utarbeide en individuell plan (IP) hvis du trenger det.
 • Henvise til tverrfaglig, spesialisert rusbehandling.
 • Systemrettet arbeid. Hvis du ønsker det kan vi involvere dine pårørende og nettverket ditt.

Velkommen til oss!

Mer om psykisk helsehjelp