Rask psykisk helsehjelp - Bydel Gamle Oslo

Rask psykisk helsehjelp er for deg over 18 år som bor i Bydel Gamle Oslo som strever med lettere former for angst, depresjon, søvnproblemer eller rus.

Hvem kan komme til oss?

 • Er du urolig eller overveldet uten helt å vite hvordan du skal mestre dette?
 • Sover du dårlig på grunn av grubling og bekymringer, slik at det går utover daglig fungering?
 • Har du begynnende rusutfordringer og ønsker hjelp til å jobbe med dette?

Du må være over 18 år og bosatt i bydelen for å komme til oss. Du trenger ingen henvisning fra lege. Ta kontakt med oss på telefon.

Hva er Rask psykisk helsehjelp (RPH)?

Vi gir hjelp gjennom en trappetrinnsmodell. Du starter med å delta på mestringskurs. I etterkant kan du få tilbud om selvhjelpsprogram. Noen har i tillegg også behov for et individuelt samtaletilbud over en begrenset periode. Gjennom terapien samarbeider du med en behandler og lærer hvordan du kan bli din egen terapeut. De fleste som får tilbud om samtaleterapi har enten gått på kurs eller mottatt veiledet selvhjelp først. Det er ikke mulig å bestille individuelle samtaler.

Egeninnsats

Tilbudet stiller krav til egeninnsats, så det er viktig at du er motivert og kan sette av tid til behandlingen som foregår mellom kl. 09:00 og 15:00.

Gruppetilbud og kurs

Bydel Gamle Oslo tilbyr ulike kurs og gruppetilbud.

 • Mestringskurs i psykisk helse er et kurs hvor du lærer hvordan du kan håndtere depressive tanker, tankekjør og angst, søvnvansker, stress og utbrenthet. I tillegg får du introduksjon til kognitiv metode og hvordan bli «din egen terapeut». Kurset går over fire uker på dagtid, og holdes av ansatte ved RPH.
 • Mestringskurs for rus er basert på motiverende intervju og kognitiv terapi rettet mot problematisk rusmiddelbruk. Kurset kan passe for deg som ønsker å utforske eget rusbruk, som aktivt ønsker å endre på rusbruk eller som allerede har gjort endringer og ønsker å opprettholde en rusfri hverdag. Kurset holdes digitalt, går over noen uker og holdes av ansatt hos oss i Gamle Oslo.
 • Gruppeterapeutisk tilbud med tema selvfølelse. Du deltar i en fast gruppe med andre deltagere, og jobber samtidig mellom gruppeterapitimene med ditt eget program i Assistert selvhjelp.
 • Vi arbeider med å lage et mestringskurs for kronisk sykdom og psykiske helseutfordringer, med fokus på hvordan mestre og forholde deg til kronisk somatisk sykdom i hverdagen.

Assistert selvhjelp

Assistert Selvhjelp består av nettbaserte mestringsverktøy med flere moduler der du jobber fra mobil eller PC med oppgaver og teknikker. Assistert Selvhjelp inneholder engasjerende faginnhold, øvelser og oppgaver. Assistert selvhjelp har også tilbud på engelsk.

Hos oss kan du få tilgang til Trigga.no. Det er en nettbasert kursportal som er utviklet for å hjelpe individer med ulike former for avhengighet. Portalen inneholder moduler med faginnhold, øvelser og oppgaver med målsetning om å skape endringer i problematisk forhold til rus, spill og annen avhengighetsproblematikk. For å få tilgang og kode til programmene, må du gjennom en kartlegging. Grad av oppfølging underveis avklares sammen med ansatt hos oss.

Andre nettprogrammer du kan følge selv

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp er et tverrfaglig team under enhet Mestring psykisk helse og rus. Våre ansatte har lang arbeidserfaring innenfor psykisk helse og rus, og utdanning i kognitiv terapi. Teamet består av ergoterapeut, psykiatriske sykepleiere og psykolog. Vi har taushetsplikt og journalplikt.

Andre tjenester

Andre tjenester innen psykisk helse i bydelen

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Bydel Gamle Oslo, Enhet Mestring psykisk helse og rus, Postboks 9406 Grønland
0135 OSLO
Besøksadresse:
Hagegata 22-23
0653 OSLO

Telefontid

6. februar — 12. februar
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
13. februar — 19. februar
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
20. februar — 26. februar
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag