Rask psykisk helsehjelp - Bydel Gamle Oslo

Vi tilbyr hjelp til mestring av psykiske plager, for å forebygge psykiske lidelser og utvikling av vedvarende helseplager. Rask psykisk helsehjelp (RPH) er ikke et akuttilbud.

Hvem passer tilbudet for?

Du må være over 18 år og bosatt i bydelen for å komme til oss. Du trenger ingen henvisning fra lege. Ta kontakt med oss på telefon for en vurderingssamtale.

RPH gir behandling mot lettere former for psykiske vansker og plager. Eksempler på dette kan være; grubling, bekymring, indre uro, nedstemthet, engstelse og angst, søvnvansker, plager som kommer fra livsbelastning eller sykdom, stress, avhengighet og rusbruk, utmattelse og andre plager som kan skape påkjenninger i livet.

Hva er Rask psykisk helsehjelp?

Vi tilbyr gratis hjelp og veiledning uten henvisning. RPH gir råd og veiledning gjennom kurs og grupper, nettbasert selvhjelpskurs, individuelle terapisamtaler og videosamtaler. Du får verktøy og tips for å bedre kunne mestre din hverdag og styrke din psykiske helse. Gjennom terapien samarbeider du med en behandler og lærer hvordan du kan bli din egen terapeut. De fleste som får tilbud om samtaleterapi har enten gått på kurs eller mottatt veiledet selvhjelp først. Det er ikke mulig å bestille individuelle samtaler.

Vi er et tverrfaglig team som består av ergoterapeuter, psykiatriske sykepleiere og psykologer. Vi har alle mange års erfaring med psykisk helse, og har videreutdanning i kognitiv terapi og annen psykoterapi. Vi samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig, f.eks. fastlege. Dette skjer i samråd med deg. Vi har taushetsplikt og journalplikt slik som annet helsepersonell.

Vi gir hjelp gjennom en «mixed-care»-modell. Sammen med en av terapeutene tilpasses oppfølgingen til deg. De fleste starter med å delta på mestringskurs. I etterkant kan du få tilbud om veiledet selvhjelp, og noen har i tillegg også behov for et individuelt samtaletilbud over en begrenset periode.

Egeninnsats

Tilbudet stiller krav til egeninnsats, så det er viktig at du er motivert og kan sette av tid til behandlingen som foregår mellom kl. 09:00 og 15:00.

Kurs og grupper

 • Mestringskurs i psykisk helse er et kurs hvor du lærer hvordan du kan håndtere depressive tanker, tankekjør og angst, søvnvansker, stress og utbrenthet. I tillegg får du introduksjon til kognitiv metode og hvordan bli «din egen terapeut». Kurset går over fire uker på dagtid.
 • Mestringskurs for rus er basert på motiverende intervju og kognitiv terapi rettet mot problematisk rusmiddelbruk. Kurset kan passe for deg som ønsker å utforske eget rusbruk, som aktivt ønsker å endre på rusbruk eller som allerede har gjort endringer og ønsker å opprettholde en rusfri hverdag. Kurset holdes digitalt, går over noen uker.
 • «Å leve med sykdom» er et helsepsykologisk kurs for deg som lever med kronisk sykdom og som ønsker å lære om hvordan psyken påvirkes av alvorlig/langvarig sykdom, og hvordan man kan leve med tilstanden. Kurset handler blant annet om psykiske mestringsverktøy, aktivitetsbalanse, energiøkonomisering, smerter og hvile.

Veiledet selvhjelp

Som del av behandlingen kan veiledet selvhjelp tilbys. For å få tilgang programmene, må du gjennom en kartlegging. Grad av oppfølging underveis avklares sammen med ansatt i RPH.

Assistert Selvhjelp består av nettbaserte mestringsverktøy der du jobber fra mobil eller PC med oppgaver og teknikker. Programmet inneholder engasjerende faginnhold, øvelser og oppgaver, og tilbys også på engelsk.

Trigga er en nettbasert kursportal som er rettet mot ulike former for avhengighet. Programmet inneholder moduler med faginnhold, øvelser og oppgaver med målsetning om å skape endringer i problematisk forhold til rus, spill og annen avhengighetsproblematikk.

Parterapi for par uten barn

Kjenner du og/eller din partner på nedstemthet og har dere vansker i parforholdet? Det er vanlig at det oppstår både små og store utfordringer i parforhold og vi ser at personer som kjenner på nedstemthet ofte opplever at dette påvirker parrelasjonen de står i. Ofte kan par oppleve det som utfordrende å snakke åpent, ærlig og sårbart med hverandre. I parterapi kan dere få hjelp til å finne en bedre måte å kommunisere på, endre vonde og uhensiktsmessige mønstre, samt hjelp med å håndtere stress og utfordringer i hverdagen.

Parterapi er kun et tilbud for par uten barn, hvor en eller begge parter opplever nedstemthet, og paret opplever utfordringer i relasjonen.

Ønsker du å høre om dette kan være noe for dere?

Kontakt oss på postmottak.rph@bgo.oslo.kommune.no eller ring i telefontiden for å avtale en uforpliktende kartleggingssamtale. Oppgi navn og telefonnummer i eposten. Fordi våre ansatte er i videreutdanning vil det i forbindelse med parterapi bli bedt om samtykke til å gjøre videoopptak av terapisamtalene. Opptakene vil kun bli benyttet til veiledning av terapeuten dere møter.

Andre nettprogrammer du kan følge selv

Andre tjenester

Andre tjenester innen psykisk helse i bydelen

Kontakt

Telefon
90 80 78 10
Postadresse:
Bydel Gamle Oslo, Enhet Mestring psykisk helse og rus, Postboks 9406 Grønland
0135 OSLO
Besøksadresse:
Hagegata 22-23
0653 OSLO

Telefontid

18. september — 24. september
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
25. september — 1. oktober
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
2. oktober — 8. oktober
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag