Kontakt din bydel om psykisk helsearbeid for voksne

Kontakt din bydel om tjenester som gjelder voksnes psykiske helse.

Kontaktpunkt i din bydel

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Lenker

Les om hvordan du kan søke psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp

Psykiatrisk legevakt - akutt psykisk helsehjelp

Oversiktsside for psykisk helse i Oslo kommune