Bydel Groruds kriseteam

Vi sørger for at innbyggerne i Bydel Grorud får tilbud om fortrolig og profesjonell oppfølging etter alvorlige og traumatiske hendelser.

Hva er en krise?

En krise er en alvorlig hendelse som rammer enkeltpersoner, familier eller i lokalsamfunn. Det kan være plutselige dødsfall hos barn eller voksne, ulike typer ulykker eller andre akutte hendelser.

Hvem kan vi hjelpe?

Vi hjelper alle bydelens innbyggere som trenger hjelp.

Hvem er vi?

Kriseteamet består av seks personer fra ulike fagmiljøer i bydelen. Vi har bred kompetanse innen psykisk helse for voksne og barn.

Hvordan arbeider vi?

Når det skjer en alvorlig hendelse i bydelen, kontakter vi de som kan ha behov for hjelp. Men vi fanger ikke alltid opp alle. Derfor er det viktig at du tar kontakt med oss
dersom du, eller andre du kjenner, trenger hjelp i en krise.

Taushetsplikt

Alle medlemmer av kriseteamet har taushetsplikt.

Kontakt oss

Ring, send sms eller e-post til:

Leder for psykososialt kriseteam
Telefon 982 07 527
E-post: anne.rasmussen@bgr.oslo.kommune.no

Nestleder for psykososialt kriseteam,
Telefon 976 68 280
E-post: jan.erik.lokkeberg@bgr.oslo.kommune.no

Etter kl. 15:35 og i helgene kan du kontakte Legevaktens akuttjeneste på telefon 23 48 70 90.