Mpox

Oslo kommune tilbyr vaksine mot mpox - råd ved mistanke om smitte

Vaksine

Oslo kommune vaksinerer mot mpox. Vaksinen tilbys menn eller transpersoner som har sex med menn og som har risiko for smitte (nye eller flere seksualpartnere).

Bestill time

Vaksinen settes på Nydalen vaksinesenter. Du må bestille time på forhånd ved å ringe Oslo kommunes vaksinesenter i Nydalen. Du kan ikke bestille time på nett eller e-post.

Pris

Vaksinasjonen koster 300 kroner per dose.

Husk legitimasjon

Ta med gyldig legitimasjon med bilde til vaksinetimen.

Du må sitte til observasjon i 20 minutter etter vaksinering.

Ikke møt opp dersom du er syk, har feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdom. Ring i så tilfelle vaksinesenteret for ny time.

Råd ved mistanke om smitte

Dersom du mistenker at du er smittet av apekopper bør du unngå tett kontakt med andre til diagnosen eventuelt er avkreftet.

Test

Ta kontakt med din fastlege eller legevakt hvis du ønsker å teste deg for mpox.

Nærkontakt

Dersom du er bekreftet nærkontakt til en person som har fått påvist mpox vil du få beskjed fra helsetjenesten om hvordan du bør forholde deg.

Sykdom og akutt hjelp

Er du syk og har behov for helsehjelp, ring fastlegen din. Er ikke fastlegen tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente, ring legevakten på 116 117. Ved livstruende sykdom, ring 113.