Influensavaksine

Endringer i vaksinetilbudet

Vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet tilbys som normalt. Hvis helsestasjonen ikke har avlyst konsultasjonene hvor vaksinasjon inngår, skal du møte opp som normalt. Ved forkjølelsessymptomer eller påvist smitte, skal du ikke møte opp, men ringe din lokale helsestasjon for videre avtale.

Oslo kommune tilbyr gratis influensavaksine til alle. Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Er du i riskogruppen, kan helsegevinsten være stor om du vaksinerer deg.

Oslo kommune tilbyr gratis influensavaksine til alle som ønsker det.

Tar du vaksinen hos fastlegen din, må du betale en egenandel på 50 kroner. Dersom du har frikort eller er under 16 år, skal du ikke betale egenandel hos fastlegen.

Apotekene tilbyr vaksine til alle i befolkningen og har egne priser.

Hvem bør vaksinere seg?

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år. Denne gruppa vaksineres primært på helsestasjonen eller hos fastlegen sin
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Les mer om influensavaksinen hos Folkehelseinstituttet

Hvor kan du få vaksinen?

Du kan ta influensavaksine på vaksinesentre fra og med uke 45. Du kan ta vaksinen på alle vaksinesentrene, uavhengig av hvilken bydel du bor i. Husk legitimasjon. 

Vaksine til helsepersonell i privat sektor

Arbeidsgivere har plikt til å tilby gratis influensavaksine til ansatt helsepersonell i målgruppene for influensavaksine. 

Les om gratis influensavaksine til helsepersonell i privat sektor