Svangerskapsoppfølging av jordmor

Alle har rett til gratis oppfølging av jordmor eller lege i svangerskapet. Jordmor fra helsestasjonen kan følge deg opp i svangerskapet og etter fødsel.

Jordmor og svangerskapskontroll

Som gravid får du tilbud om ni ulike svangerskapskonsultasjoner. Dette inkluderer fosterdiagnostikk og ultralyd. Du kan få flere konsultasjoner ved behov.

Den første konsultasjonen for deg som er gravid, bør være mellom uke 6 og 12. Ta kontakt med helsestasjon så tidlig som mulig hvis du ønsker oppfølging av jordmor. Du velger selv om du vil følges opp av jordmor på helsestasjon eller lege gjennom graviditeten, eller begge. Dersom du har blitt fulgt opp av lege, men ønsker videre oppfølging av jordmor, kan du kontakte helsestasjonen senere i prosessen.

Husk urinprøve og helsekort med blodprøveutskrifter til alle oppfølgingstimer hos jordmor. I hovedsak vil konsultasjonene dreie seg om din helse, hvordan du har det, og utviklingen i svangerskapet.

Dette skjer på første svangerskapskontroll

På den første kontrollen vil du og jordmor finne ut av dine behov og ønsker. Dere vil ha en samtale hvor dere skal kartlegge levevaner og snakke om forberedelser til resten av graviditeten. Samtalen kan også inneholde råd og veiledning om trening, kosthold, rusmidler, psykisk helse og kroppslige endringer. Du vil og få informasjon om videre oppfølging og fødetilbud.

Jordmor søker fødeplass og kan gi deg veiledning om fosterdiagnostikk (tidlig ultralyd). Hvis du ønsker tilbudet, vil jordmor henvise deg til sykehuset for undersøkelsen.

Dersom det er aktuelt vil dere også kunne snakke om tidligere svangerskap, fødsler, barseltid, amming og eventuelle aborter, erfaring med vold og overgrep. Du kan få hjelp med farskapserklæring dersom du og barnefaren ikke er gift, eller med å søke medmorskap dersom du er gift med en kvinne.

Du får et helsekort for gravide som du skal ta med til alle helseundersøkelser under hele graviditeten.

I tillegg til samtalen, gjør man også noen medisinske undersøkelser:

  • Måle blodtrykk
  • Lytting av forsterlyd
  • Sjekke for eventuell svangerskapsforgiftning. Ta med morgenurin, da dette testes ved urinprøve. Urinbeger kan kjøpes på apotek.
  • Rutineblodprøve for å teste for blodprosent, jernlager, HIV, hepatitt B og syfilis.
  • Sjekke blodtype og eventuelle antistoffer.

Ved behov kan andre tester tas.

Dette skjer på de andre svangerskapskontrollene

  • Uke 11-14: Fosterdiagnostikk (tidlig ultralyd) på sykehuset. Alle gravide får tilbud om tidlig ultralyd. Tilbudet er gratis og frivillig. Gravide som er 35 år eller eldre ved termin får også tilbud om NIPT. (Non Invasiv Prenatal Test).
  • Uke 17-19: Ultralydundersøkelse på sykehuset for å vurdere morkakens plassering og undersøke fosterets anatomi og utvikling
  • Uke 24, 28 og 32: Svangerskapskontroll hos jordmor. Husk morgenurin. Her måles fosteret, jordmor sjekker fosterlyden, din vekt og blodtrykk, og man vil også ta rutineblodprøver. Man kan snakke om fødsel, barseltid, amming og flaskemating. Samtalene vil også handle om hvordan du har det. Du får veiledning i hvordan du kan holde deg og fosteret friskest mulig, og hvor ta kontakt for hjelp om nødvendig. Ved behov kan jordmor kan også henvise til fødselsforberedende samtale på sykehuset.
  • Uke 36, 38, 40 og 41: Samme type kontroll som de tre siste. I tillegg vil man i uke 36 også sjekke hvordan fosteret ligger i livmoren. Ved eventuelt seteleie blir du henvist videre til fødepoliklinikk.

Ved 4-7 dager over termin vil du få tilbud om trivselsskontroll på sykehus av spesialisthelsetjenesten. Herfra vil sykehuset overta oppfølgingen.

Fra uke 28 vil du som får barn for første gang få tilbud om hjemmebesøk av helsesykepleier for å bli kjent. Dersom du ikke går på svangerskapskontroll hos jordmor må du selv kontakte din helsestasjon for å få dette tilbudet.

Bestill time hos jordmor

Du bestiller time ved å kontakte helsestasjonen i din bydel.

Oppfølging etter fødsel

Ta kontakt med helsestasjonen i bydelen din når dere reiser hjem fra sykehuset for å avtale barselbesøk (hjemmebesøk av jordmor).

Du får tilbud om et barselbesøk i løpet av de tre første døgnene etter hjemreise. Du får også tilbud om besøk av helsesykepleier den syvende til tiende dag etter fødselen.

Videre oppfølging skjer på helsestasjonen. Barnet har rett til regelmessige undersøkelser og kontroller fram til det er fem år.

Oslohjelpa

Synes du tiden etter fødsel er tøff? Trenger familien din råd og veiledning om barnets utvikling eller foreldrerollen? Oslohjelpa gir rask hjelp uten henvisning og skjemaer.

Mors helse etter fødsel

Det skjer store endringer med mors kropp og følelser i barseltiden. Du kan få tilbud om konsultasjon med råd og veiledning om din helse etter fødsel (etterkontroll).

Les mer på helsenorge.no:

Råd og veiledning om prevensjon

På helsestasjonen kan du få råd og veiledning om prevensjon. Om du ønsker, kan du snakke med jordmor om seksuell helse, kropp og familieplanlegging. Du kan også ta opp behov for innsetting av langtidsvirkende prevensjon (spiral og P-stav).