Jordmor og svangerskapskontroll

Se hva slags oppfølging du kan få av jordmor på helsestasjonen når du er gravid og etter fødsel, og hvordan du bestiller time. Hos jordmor kan du også få råd og veiledning om prevensjon. Tilbudet er gratis.

Oppfølging i svangerskapet

Den første konsultasjonen for deg som er gravid, bør være mellom uke 6–12. Du bør derfor ta kontakt så tidlig som mulig. Du kan lese mer om konsultasjoner og de ulike kontrollene på helsenorge.no.

Du kan få gratis oppfølging hos jordmor. Jordmor følger deg gjennom svangerskapet og henviser til lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.

Jordmor kan

  • undersøke mor og barnet i magen
  • søke om fødeplass
  • ta alle rutineblodprøver
  • veilede i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming og flaskemating
  • hjelpe til i forberedelser til foreldrerollen og snakke om gleder og bekymringer

Fra uke 28 vil du som får barn for første gang få tilbud om hjemmebesøk av helsesykepleier for å bli kjent. Dersom du ikke går på svangerskapskontroll hos jordmor må du selv kontakte din helsestasjon for å få dette tilbudet.

Finn din helsestasjon

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Bestill time hos jordmor

Du bestiller time ved å kontakte helsestasjonen i din bydel.

Barselbesøk

Ta kontakt med helsestasjonen i bydelen din når dere reiser hjem fra sykehuset for å avtale barselbesøk (hjemmebesøk av jordmor). 

Du får tilbud om et barselbesøk i løpet av de tre første døgnene etter hjemreise. Du får også tilbud om besøk av helsesykepleier den syvende til tiende dag etter fødselen.

Videre oppfølging skjer på helsestasjonen. Barnet har rett til regelmessige undersøkelser og kontroller fram til det er fem år.

Mors helse etter fødsel

Det skjer store endringer med mors kropp og følelser i barseltiden. Du kan få tilbud om konsultasjon med råd og veiledning om din helse etter fødsel (etterkontroll).

Helsenorge.no har kvalitetssikret og trygg informasjon: 

Råd og veiledning om prevensjon

På helsestasjonen kan du få råd og veiledning om prevensjon. Om du ønsker, kan du snakke med jordmor om seksuell helse, kropp og familieplanlegging. Du kan også ta opp behov for innsetting av langtidsvirkende prevensjon (spiral og P-stav).
Helsenorge.no har kvalitetssikret og trygg informasjon: