Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen følger opp barnets helse, med fokus på barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Vi gir råd og veiledning, og kaller barnet inn til kontroller.

Kontroller på helsestasjonen

Alle barn 0–5 år får tilbud om konsultasjoner i et helsestasjonsprogram. Målet med helsestasjonsprogrammet er å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn. Vi gir deg råd og veiledning om alt fra amming, mat, motorisk utvikling hos barn og så videre.

Kontroller for barn på helsestasjonen (kan variere fra bydel til bydel)
Barnets alderDu møterType konsultasjonVaksiner
7-10 dager
(Hjemmebesøk)
HelsesykepleierIndividuell
4 ukerHelsesykepleier
+ ev. fysioterapeut
Gruppekonsultasjon
6 ukerHelsesykepleier og legeIndividuellRotavirusvaksine
3 mndHelsesykepleierIndividuellDTP-IPV-Hib,
Pneumokokksykdom,
Rotavirusvaksine,
Hepatitt B
4 mndHelsesykepleier
+ ev. fysioterapeut
Gruppekonsultasjon
5 mndHelsesykepleierIndividuellDTP-IPV-Hib,
Pneumokokksykdom,
Hepatitt B
6 mndHelsesykepleier og legeIndividuell
8 mndHelsesykepleierIndividuell,
ev. gruppekonsultasjon
10 mndHelsesykepleierIndividuell,
ev. gruppekonsultasjon
12 mndHelsesykepleier og legeIndividuellDTP-IPV-Hib,
Pneumokokksykdom,
Hepatitt B
15 mndHelsesykepleierIndividuellMMR
17-18 mndHelsesykepleierGruppekonsultasjon
2 årHelsesykepleier og legeIndividuell
4 årHelsesykepleierIndividuell

Nyfødte og hjemmebesøk

Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk til alle familier med nyfødt barn. Kontakt helsestasjonen i din bydel når dere kommer hjem fra sykehuset for avtale om hjemmebesøk.

Svangerskapskontroll hos jordmor

Du kan få oppfølging hos jordmor på helsestasjonen i din bydel.
Les mer om jordmor og svangerskapskontroll

Hjemmebesøksprogrammet Nye familier

Nye familier er en del av helsestasjonstilbudet i Oslo kommune og tilbyr hjemmebesøk av helsesykepleier fra uke 28 i svangerskapet og frem til barnet er 2 år.

Hvem er Nye familier for?

  • dere som er førstegangsfødende
  • dere som venter sitt første felles barn
  • dere som får barn i Norge for første gang
  • førstegangs adoptivforeldre
  • familier som allerede har barn og behov for ekstra hjemmebesøk

Hva betyr dette for deg som venter barn?

Din helsesykepleier vil ta kontakt med deg for å avtale tid for hjemmebesøk mens du er gravid. Det er fint om begge foreldre har mulighet til å være med på hjemmebesøket. Hvis du allerede har fått barn uten å ha mottatt hjemmebesøk kan du ta kontakt med din helsesykepleier eller helsestasjonen i din bydel for å avtale hjemmebesøk.

Trygg relasjon

Det er den samme helsesykepleieren som kommer på hjemmebesøk som skal følge dere og barnet deres i det faste helsestasjonsprogrammet. Dette gjør at dere blir bedre kjent og tryggere på hverandre.

Hvorfor takke ja til hjemmebesøk?

Hjemmebesøkene utfyller det faste helsestasjonsprogrammet, blant annet ved at helsesykepleier får bedre tid til å snakke med dere om det som er viktig for dere. Det er dere som bestemmer hva dere har behov for å jobbe med sammen med helsesykepleier. Programmet styrker relasjonen mellom helsesykepleier og foreldre, skaper tillit og trygghet og er nyttig for dere som foreldre.

Vil du vite mer?

Du kan ta kontakt med helsestasjonen i din bydel for å få mer informasjon om hjemmebesøk og Nye familier.

Barselgruppe

Du vil ved første kontakt med helsesykepleier få informasjon om gruppe eller barselgruppe ved din helsestasjon. I barselgruppen møter du andre som har fått barn omtrent samtidig som deg. Vanligvis møtes barselgruppen på helsestasjonen et par ganger og så kan gruppen selv bestemme hvor og når de skal møtes etter dette.

Fysio- og ergoterapi

Ta kontakt med din helsestasjon dersom du er bekymret for barnets utvikling. Har barnet eventuelt behov for oppfølging av fysio- eller ergoterapeut, vil helsesykepleier henvise deg videre.

Slik bestiller du time

Barnet innkalles til faste konsultasjoner og kontroller på helsestasjonen i et helsestasjonsprogram, men du kan også ta kontakt og bestille time ved behov utover det. Se oversikt over alle faste konsultasjoner og kontroller i tabellen ovenfor.

Du er tilknyttet en helsestasjon i bydelen din. Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til helsestasjonen om du har flyttet fra en annen bydel eller du har flyttet til Oslo fra en annen kommune eller et annet land.