Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen følger opp barnet helse, med fokus på barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Som forelder eller foresatt får du råd og veiledning om for eksempel amming, ernæring, foreldre/barn-samspill, barnets motoriske utvikling, søvn, vaksinering, tannhelse, prevensjon med mer.

Oppfølgingsplikt

  • Alle foreldre har plikt til å ta barnet til helseoppfølging.

Konsultasjoner (kontroller) på helsestasjonen

Alle barn 0–5 år får tilbud om konsultasjoner eller kontroller i et helsestasjonsprogram. Målet med helsestasjonsprogrammet er å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn. Konsultasjonene skal bidra til at foreldre opplever mestring i foreldrerollen og til godt samspill mellom foreldre og barn.

Konsultasjoner/kontroller på helsestasjonen (kan variere fra bydel til bydel)
Barnets alderDu møterType konsultasjonVaksiner
7-10 dager - HjemmebesøkHelsesykepleierIndividuell
4 ukerHelsesykepleier + ev. fysioterapeutGruppekonsultasjon
6 ukerHelsesykepleier og legeIndividuellRotavirusvaksine
3 mndHelsesykepleierIndividuellDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Rotavirusvaksine, Hepatitt B
4 mndHelsesykepleier + ev. fysioterapeutGruppekonsultasjon
5 mndHelsesykepleierIndividuellDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt B
6 mndHelsesykepleier og legeIndividuell
8 mndHelsesykepleierIndividuell, evt. gruppekonsultasjon
10 mndHelsesykepleierIndividuell, evt. gruppekonsultasjon
12 mndHelsesykepleier og legeIndividuellDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt B
15 mndHelsesykepleierIndividuellMMR
17-18 mndHelsesykepleierGruppekonsultasjon
2 årHelsesykepleier og legeIndividuell
4 årHelsesykepleierIndividuell

 

Slik bestiller du time

Barnet innkalles til faste konsultasjoner og kontroller på helsestasjonen i et helsestasjonsprogram, men du kan også ta kontakt og bestille time ved behov utover det. Se oversikt over alle faste konsultasjoner og kontroller i tabellen ovenfor. Finn din helsestasjon og bestill time her:

Finn din helsestasjon - kontaktinformasjon og åpningstid

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

 

Du er tilknyttet en helsestasjon i bydelen din. Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til helsestasjonen om du har flyttet fra en annen bydel eller du har flyttet til Oslo fra en annen kommune eller et annet land. 

Svangerskapskontroll hos jordmor

Du kan få oppfølging hos jordmor på helsestasjonen i din bydel.
Les mer om jordmor og svangerskapskontroll

Nyfødte og hjemmebesøk

Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk til alle familier med nyfødt barn. Kontakt helsestasjonen i din bydel når dere kommer hjem fra sykehuset for avtale om hjemmebesøk.

Hjemmebesøksprogrammet Nye familier

Nye familier er en del av helsestasjonstilbudet i Oslo kommune og tilbyr hjemmebesøk av helsesykepleier fra uke 28 i svangerskapet og frem til barnet er 2 år.

Hvem er Nye familier for?

Tilbudet gis til alle som venter sitt første felles barn, alle som får barn i Norge for første gang, adoptivforeldre og familier som allerede har barn og behov for ekstra hjemmebesøk.  

Trygg relasjon

Det er den samme helsesykepleieren som kommer på hjemmebesøk som skal følge dere og barnet deres i det obligatoriske helsestasjonsprogrammet. Dette gjør at dere blir bedre kjent og tryggere på hverandre.

Hvorfor takke ja til hjemmebesøk?

Hjemmebesøkene utfyller det obligatoriske helsestasjonsprogrammet blant annet ved at helsesykepleier får bedre tid til å snakke med dere om det som er viktig for dere. Det er dere som foresatte som definerer hva dere har behov for å jobbe med sammen med helsesykepleier. Dette er med på å skape trygghet, åpenhet og styrke rollen som foreldre.

Vil du vite mer?

Du kan ta kontakt med helsestasjonen i din bydel for å få mer informasjon om Nye familier.

Barselgruppe

Du vil ved første kontakt med helsesykepleier få informasjon om gruppe eller barselgruppe ved din helsestasjon. I barselgruppen møter du andre som har fått barn omtrent samtidig som deg. Vanligvis møtes barselgruppen på helsestasjonen et par ganger og så kan gruppen selv bestemme hvor og når de skal møtes etter dette.

Fysio- og ergoterapi

Ta kontakt med din helsestasjon dersom du er bekymret for barnets utvikling. Har barnet eventuelt behov for oppfølging av fysio- eller ergoterapeut, vil helsesykepleier henvise deg videre.

Råd og veiledning

Finn svar på de vanligste spørsmålene om barnets helse og mors kropp etter fødsel.

Se råd og veiledning for barn 0-5 år og mors kropp etter fødsel