Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen følger opp barnets helse, med fokus på barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Vi gir råd og veiledning, og kaller barnet inn til kontroller.

Kontroller på helsestasjonen

Alle barn 0–5 år får tilbud om konsultasjoner i et helsestasjonsprogram. Målet med helsestasjonsprogrammet er å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn. Vi gir deg råd og veiledning om alt fra amming, mat, motorisk utvikling hos barn og så videre.

Kontroller for barn på helsestasjonen (kan variere fra bydel til bydel)
Barnets alderDu møterType konsultasjonVaksiner
7-10 dager - HjemmebesøkHelsesykepleierIndividuell
4 ukerHelsesykepleier + ev. fysioterapeutGruppekonsultasjon
6 ukerHelsesykepleier og legeIndividuellRotavirusvaksine
3 mndHelsesykepleierIndividuellDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Rotavirusvaksine, Hepatitt B
4 mndHelsesykepleier + ev. fysioterapeutGruppekonsultasjon
5 mndHelsesykepleierIndividuellDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt B
6 mndHelsesykepleier og legeIndividuell
8 mndHelsesykepleierIndividuell, evt. gruppekonsultasjon
10 mndHelsesykepleierIndividuell, evt. gruppekonsultasjon
12 mndHelsesykepleier og legeIndividuellDTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt B
15 mndHelsesykepleierIndividuellMMR
17-18 mndHelsesykepleierGruppekonsultasjon
2 årHelsesykepleier og legeIndividuell
4 årHelsesykepleierIndividuell

Nyfødte og hjemmebesøk

Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk til alle familier med nyfødt barn. Kontakt helsestasjonen i din bydel når dere kommer hjem fra sykehuset for avtale om hjemmebesøk.

Tilbudet er en forsterkning av tilbudet for barnefamilier med barn 0-5 år og kommer i tillegg til de ordinære konsultasjonene på helsestasjonene i Oslo.

  • Din helsesykepleier vil ta kontakt med deg for å avtale tid for hjemmebesøk mens du er gravid.
  • Det er fint om begge kommende foreldre har mulighet til å være tilstede på hjemmebesøket.
  • Du vil få mobiltelefonnummeret til din helsesykepleier slik at du kan ta direkte kontakt.
  • Hva du ønsker å snakke med helsesykepleier om, bestemmer du i samarbeid med helsesykepleier.
  • Hvis du allerede har fått barn uten å ha mottatt hjemmebesøk i svangerskapet:
    • Ta gjerne kontakt med din helsesykepleier eller helsestasjonen i din bydel for å avtale hjemmebesøk.
    • Helsesykepleier kan komme på hjemmebesøk helt frem til barnet er to år.

Svangerskapskontroll hos jordmor

Du kan få oppfølging hos jordmor på helsestasjonen i din bydel.
Les mer om jordmor og svangerskapskontroll

Vil du ha besøk av oss mens du er gravid?

Som del av tilbudet på helsestasjonene i Oslo tilbyr helsesykepleier nå hjemmebesøk fra uke 28 i svangerskapet og frem til barnet er 2 år. Dette utvidede tilbudet heter «Nye familier».

Nye familier er for dere som er førstegangsfødende, venter første felles barn, første barn i Norge, adoptivforeldre eller flerbarnsfamilier etter behov.

Barselgruppe

Du vil ved første kontakt med helsesykepleier få informasjon om gruppe eller barselgruppe ved din helsestasjon. I barselgruppen møter du andre som har fått barn omtrent samtidig som deg. Vanligvis møtes barselgruppen på helsestasjonen et par ganger og så kan gruppen selv bestemme hvor og når de skal møtes etter dette.

Fysio- og ergoterapi

Ta kontakt med din helsestasjon dersom du er bekymret for barnets utvikling. Har barnet eventuelt behov for oppfølging av fysio- eller ergoterapeut, vil helsesykepleier henvise deg videre.

Slik bestiller du time

Barnet innkalles til faste konsultasjoner og kontroller på helsestasjonen i et helsestasjonsprogram, men du kan også ta kontakt og bestille time ved behov utover det. Se oversikt over alle faste konsultasjoner og kontroller i tabellen ovenfor.

Du er tilknyttet en helsestasjon i bydelen din. Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til helsestasjonen om du har flyttet fra en annen bydel eller du har flyttet til Oslo fra en annen kommune eller et annet land.