Ullevål og Tåsen fysoterapi og trening

Fysioterapeuter med avtale

  • Ludvig Delphin Wiese
  • Anders Bakke
  • Bård Grøttum
  • Kjetil Berthelsen
  • Nahid Ruhi
  • Inger Fretland

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Psykomotorisk fysioterapi

Klinikkens nettsted

Besøk klinikkens hjemmeside for mer informasjon.

Kontakt

Instituttet ligger på Tåsen senter.
Telefon
Besøksadresse:
Kaj Munks vei 41
0876 OSLO