Storo og Nydalen mensendieck-fysioterapi

Fysioterapeuter med avtale

  • Ingrid Næss
  • Jeanette Wangberg
  • Mari Nordeng Carlsen
  • Jenny Toftner
  • Nora Folkestad Habhab

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Kvinnehelse
  • Mensendieck fysioterapi
  • Psykomotorisk fysioterapi

Klinikkens nettsted

Besøk klinikkens hjemmeside for mer informasjon.

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Vitaminveien 6 A
0485 OSLO