Standard Fysikalske

Fysioterapeuter med avtale

 • Anne Lise Milner
 • Joachim Brun Henriksen
 • Frida Hellstrøm Christensen
 • Line Marie Ek

Type behandlinger instituttet tilbyr

 • Allmennfysioterapi
 • Barne- og ungdomsfysioterapi
 • Fysioterapi for eldre
 • Hjerte- og lungefysioterapi
 • Idrettsfysioterapi
 • Kvinnehelse
 • Nevrologisk fysioterapi
 • Onkologisk fysioterapi
 • Ortopedisk fysioterapi
 • Revmatologisk fysioterapi
 • Ergonomi

Klinikkens nettsted

Besøk klinikkens hjemmeside for mer informasjon.

Kontakt

Telefon
22 64 36 93
E-post
post@standard-fysikalske.no
Besøksadresse:
Kabelgata 39 C
0580 OSLO