Slottsparken fysikalske institutt

Fysioterapeuter med avtale

  • Berit Lunde Malde

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Psykomotorisk fysioterapi

Kontakt

ellen.hallan@gmail.com

Telefon
22 44 59 20
Besøksadresse:
Riddervolds gate 8
0258 OSLO